Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
您的【文件】是什么时候签发的?
Vragen wanneer een document is afgegeven
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Vragen waar een document is afgegeven
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
请问您的身份证件何时过期?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
您能帮我填一下这个表格吗?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
我的【材料】被偷了。
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Tôi đăng kí hộ ________
我在帮____ 填写申请表格。
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Thông tin này là bí mật
这是机密信息。
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Bạn tên gì?
你叫什么名字?
Vragen naar iemand zijn naam
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Bạn sống ở đâu?
请问您住在哪里?
Vragen waar iemand woont
Địa chỉ của bạn là gì?
请问您的地址是什么?
Naar iemand zijn adres vragen
Quốc tịch của bạn là gì?
请问您的国籍是什么?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Khi nào bạn đến [tên nước]?
请问您是何时到达【该国】的?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
您能出示一下您的身份证件么?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
我的婚姻状况是____ 。
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
độc thân
单身
Burgerlijke staat
đã thành hôn
已婚
Burgerlijke staat
ly thân
分居
Burgerlijke staat
ly dị
离异
Burgerlijke staat
sống thử
同居
Burgerlijke staat
kết hợp dân sự
民事结婚
Burgerlijke staat
đối tác chưa kết hôn
未婚伴侣
Burgerlijke staat
hợp doanh gia thuộc
同居伴侣关系
Burgerlijke staat
góa phụ
鳏居
Burgerlijke staat
Bạn có con chưa?
请问您有孩子吗?
Vragen of iemand kinderen heeft
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
我想要和家人团聚。
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
我想要在这个城市登记入户。
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Tôi cần mang những tài liệu gì?
请问我应该带什么材料?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Bạn có thu phí đăng kí không?
请问有注册费吗?
Vragen of er registratiekosten zijn
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
我是来进行住址登记。
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
我想要申请居住证。
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
我想要问一下关于保险的问题。
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
我需要私人的健康保险吗?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
请问该保险涵盖哪些方面?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Phí bệnh viện
住院费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Phí chuyên gia
专家费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Xét nghiệm chẩn đoán
诊疗费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Thủ tục phẫu thuật
外科手术
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Điều trị tâm thần
精神治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Điều trị nha khoa
牙齿治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Điều trị nhãn khoa
眼科治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
请问您为什么需要入境签证?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
我该如何续签我的签证?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Tôi muốn đăng kí xe
我想要登记我的车辆。
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
我想要申请临时驾照。
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Tôi muốn đăng kí _________.
我想要预约__________。
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
Kì thi lý thuyết
理论考试
Type test
Kì thi lái xe
路考
Type test
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
我想要改动驾照上的__________。
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
địa chỉ
地址
Wat zou u graag veranderen?
tên
名字
Wat zou u graag veranderen?
ảnh
照片
Wat zou u graag veranderen?
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
我想要给驾照添加更高的级别。
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
我想要延长我的驾照。
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
我想要更换一个___________ 驾照。
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
mất
丢失
Rijbewijs probleem
bị đánh cắp
被偷了
Rijbewijs probleem
bi hư hỏng
受损
Rijbewijs probleem
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
我想要申诉我的驾照吊销。
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
我想要申请【国家】国籍。
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Tôi không có tiền án tiền sự
我没有犯罪记录。
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
我的【语言】达到了等级要求。
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
公民身份申请的费用是哪些?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
我的配偶是【国家】公民。
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot