Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

____ için nereden form bulabilirim?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Vragen waar men een formulier kan vinden
[belge] ne zaman verildi?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Vragen wanneer een document is afgegeven
[belge] nerede verildi?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Vragen waar een document is afgegeven
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
¿Cuándo caduca su DNI?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Vragen welke documenten u moet meenemen
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
[belge] belgem çalındı.
Me han robado el/la (documento).
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Bu bilgi özeldir.
La información es confidencial.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Adınız nedir?
¿Cómo se llama usted?
Vragen naar iemand zijn naam
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Nerede yaşıyorsunuz?
¿Dónde vive usted?
Vragen waar iemand woont
İkamet adresiniz nedir?
¿Cuál es su dirección?
Naar iemand zijn adres vragen
Hangi ülke vatandaşısınız?
¿Cuál es su nacionalidad?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
[ülke] ne zaman geldiniz?
¿Cuándo llegó a (país)?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Kimliğinizi görebilir miyim?
¿Me deja su DNI, por favor?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Medeni halim ___________.
Mi estado civil es ______________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
bekar
soltero/a
Burgerlijke staat
evli
casado/a
Burgerlijke staat
ayrılmış
separado/a
Burgerlijke staat
boşanmış
divorciado/a
Burgerlijke staat
birlikte yaşıyor
cohabitante
Burgerlijke staat
medeni birliktelik
en unión civil
Burgerlijke staat
evlenmemiş çift
pareja de hecho
Burgerlijke staat
medeni ortaklık içinde
pareja de hecho
Burgerlijke staat
dul
viudo/a
Burgerlijke staat
Çocuğunuz var mı?
¿Tiene usted hijos?
Vragen of iemand kinderen heeft
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Me gustaría empadronarme.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Hangi belgeleri getirmeliyim?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Vragen of er registratiekosten zijn
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Vengo a registrar mi domicilio.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Hastane masrafları
Tasas hospitalarias
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Uzman doktor ücretleri
Honorarios de médicos especialistas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tanı koyma testleri
Pruebas diagnósticas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Cerrahi operasyonlar
Intervenciones quirúrjicas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psikiyatri tedavisi
Tratamiento psiquiátrico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diş tedavisi
Tratamientos dentales
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Göz tedavisi
Tratamientos oftalmológicos
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Vizemi nasıl uzatabilirim?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Vize başvurum neden reddedildi?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Me gustaría matricular mi vehículo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Ehliyetim burada geçerli mi?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teorik sınav
el examen teórico
Type test
direksiyon sınavı
el examen práctico
Type test
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adres
la dirección
Wat zou u graag veranderen?
ad
el nombre
Wat zou u graag veranderen?
fotoğraf
la fotografía
Wat zou u graag veranderen?
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
kayıp
lo he perdido
Rijbewijs probleem
çalınmış
me lo han robado
Rijbewijs probleem
hasarlı
se ha dañado
Rijbewijs probleem
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Sabıka kaydım yoktur.
No tengo antecedentes penales.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot