Frans | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

____ için nereden form bulabilirim?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
[belge] ne zaman verildi?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Vragen wanneer een document is afgegeven
[belge] nerede verildi?
Où votre [document] a été délivré ?
Vragen waar een document is afgegeven
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
[belge] belgem çalındı.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Bu bilgi özeldir.
Ces informations sont confidentielles.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Adınız nedir?
Comment vous appelez-vous ?
Vragen naar iemand zijn naam
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Nerede yaşıyorsunuz?
Où résidez-vous ?
Vragen waar iemand woont
İkamet adresiniz nedir?
Où habitez-vous ?
Naar iemand zijn adres vragen
Hangi ülke vatandaşısınız?
Quelle est votre nationalité ?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
[ülke] ne zaman geldiniz?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Kimliğinizi görebilir miyim?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Medeni halim ___________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
bekar
célibataire
Burgerlijke staat
evli
Marié(e)
Burgerlijke staat
ayrılmış
Séparé(e)
Burgerlijke staat
boşanmış
Divorcé(e)
Burgerlijke staat
birlikte yaşıyor
en concubinage
Burgerlijke staat
medeni birliktelik
dans une union civile
Burgerlijke staat
evlenmemiş çift
en concubinage
Burgerlijke staat
medeni ortaklık içinde
en partenariat domestique
Burgerlijke staat
dul
veuf/veuve
Burgerlijke staat
Çocuğunuz var mı?
Vous avez des enfants ?
Vragen of iemand kinderen heeft
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Vous avez des personnes à charge ?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Je voudrais réunir ma famille.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Quels documents dois-je apporter ?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Vragen of er registratiekosten zijn
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Hastane masrafları
Frais hospitaliers
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Uzman doktor ücretleri
Frais de consultation d'un spécialiste
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tanı koyma testleri
Tests diagnostiques
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Cerrahi operasyonlar
Opérations chirurgicales
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psikiyatri tedavisi
Traitement psychiatrique
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diş tedavisi
Soins dentaires
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Göz tedavisi
Soins oculaires
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Vize başvurum neden reddedildi?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Ehliyetim burada geçerli mi?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teorik sınav
le code
Type test
direksiyon sınavı
la conduite
Type test
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adres
mon adresse
Wat zou u graag veranderen?
ad
mon nom
Wat zou u graag veranderen?
fotoğraf
ma photo
Wat zou u graag veranderen?
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
kayıp
perdu
Rijbewijs probleem
çalınmış
volé
Rijbewijs probleem
hasarlı
abîmé
Rijbewijs probleem
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Sabıka kaydım yoktur.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Mon conjoint est [nationalité].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot