Turks | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
[belge] ne zaman verildi?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Kde byl váš [dokument] vydaný?
[belge] nerede verildi?
Vragen waar een document is afgegeven
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Můj [dokument] byl ukraden.
[belge] belgem çalındı.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Tyto informace jsou důvěrné.
Bu bilgi özeldir.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Jak se jmenuješ?
Adınız nedir?
Vragen naar iemand zijn naam
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Kde bydlíte?
Nerede yaşıyorsunuz?
Vragen waar iemand woont
Jaká je vaše adresa?
İkamet adresiniz nedir?
Naar iemand zijn adres vragen
Jaké je vaše občanství?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Kdy jste přijeli do [country]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Můj rodinný stav je ___________.
Medeni halim ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
svobodný/á
bekar
Burgerlijke staat
ženatý/vdaná
evli
Burgerlijke staat
odděleni
ayrılmış
Burgerlijke staat
rozvedený/rozvedená
boşanmış
Burgerlijke staat
žijící ve společné domácnosti
birlikte yaşıyor
Burgerlijke staat
v registrovaném partnerství
medeni birliktelik
Burgerlijke staat
nesezdaní partneři
evlenmemiş çift
Burgerlijke staat
v domácím partnerství
medeni ortaklık içinde
Burgerlijke staat
vdovec/vdova
dul
Burgerlijke staat
Máte děti?
Çocuğunuz var mı?
Vragen of iemand kinderen heeft
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Jaké dokumenty si mám přinést?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Je registrace zpoplatněná?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Vragen of er registratiekosten zijn
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hastane masrafları
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Poplatky za konsultace se specialisty
Uzman doktor ücretleri
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostické testy
Tanı koyma testleri
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Chirurgické zákroky
Cerrahi operasyonlar
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatrická léčba
Psikiyatri tedavisi
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Zubní ošetření
Diş tedavisi
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Oční ošetření
Göz tedavisi
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Vize başvurum neden reddedildi?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Musím změnit svou registrační značku?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
Teoretický test
teorik sınav
Type test
Praktický test
direksiyon sınavı
Type test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adresu
adres
Wat zou u graag veranderen?
jméno
ad
Wat zou u graag veranderen?
fotografii
fotoğraf
Wat zou u graag veranderen?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
ztracený
kayıp
Rijbewijs probleem
ukradený
çalınmış
Rijbewijs probleem
zničený
hasarlı
Rijbewijs probleem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Mám čistý trestní rejstřík.
Sabıka kaydım yoktur.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot