Hongaars | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Vragen waar een document is afgegeven
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Můj [dokument] byl ukraden.
Ellopták a [dokumentumomat].
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Tyto informace jsou důvěrné.
Az információ bizalmas.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Jak se jmenuješ?
Hogy hívják?
Vragen naar iemand zijn naam
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Mikor és hol született?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Kde bydlíte?
Hol lakik?
Vragen waar iemand woont
Jaká je vaše adresa?
Mi a címe?
Naar iemand zijn adres vragen
Jaké je vaše občanství?
Mi az állampolgársága?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Kdy jste přijeli do [country]?
Mikor érkezett [országba]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Můj rodinný stav je ___________.
A családi állapotom ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
svobodný/á
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Burgerlijke staat
ženatý/vdaná
házas
Burgerlijke staat
odděleni
külön él a házastársától
Burgerlijke staat
rozvedený/rozvedená
elvált
Burgerlijke staat
žijící ve společné domácnosti
élettársi kapcsolatban van
Burgerlijke staat
v registrovaném partnerství
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Burgerlijke staat
nesezdaní partneři
élettársi kapcsolatban van
Burgerlijke staat
v domácím partnerství
élettársi kapcsolatban van
Burgerlijke staat
vdovec/vdova
özvegy
Burgerlijke staat
Máte děti?
Vannak gyermekei?
Vragen of iemand kinderen heeft
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Élnek önnel eltartottak?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Szeretnék regisztrálni.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Jaké dokumenty si mám přinést?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Je registrace zpoplatněná?
Van regisztrációs díj?
Vragen of er registratiekosten zijn
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Mit fedez a biztosítás?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Poplatky za pobyt v nemocnici
Kórházi költségek
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Poplatky za konsultace se specialisty
Szakorvos
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostické testy
Diagnosztikai vizsgálatok
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Chirurgické zákroky
Műtéti beavatkozás
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatrická léčba
Pszichiátriai kezelés
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Zubní ošetření
Fogorvosi kezelés
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Oční ošetření
Szemészeti kezelés
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Musím změnit svou registrační značku?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Érvényes itt a jogosítványom?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
Teoretický test
elméleti vizsga
Type test
Praktický test
gyakorlati vizsga
Type test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adresu
cím
Wat zou u graag veranderen?
jméno
név
Wat zou u graag veranderen?
fotografii
fénykép
Wat zou u graag veranderen?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
ztracený
elveszett
Rijbewijs probleem
ukradený
ellopott
Rijbewijs probleem
zničený
sérült
Rijbewijs probleem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Mám čistý trestní rejstřík.
Büntetlen előéletű vagyok.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot