Hindi | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Vragen waar een document is afgegeven
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Můj [dokument] byl ukraden.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Tyto informace jsou důvěrné.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Jak se jmenuješ?
Vragen naar iemand zijn naam
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Kde bydlíte?
Vragen waar iemand woont
Jaká je vaše adresa?
Naar iemand zijn adres vragen
Jaké je vaše občanství?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Kdy jste přijeli do [country]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Můj rodinný stav je ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
svobodný/á
Burgerlijke staat
ženatý/vdaná
Burgerlijke staat
odděleni
Burgerlijke staat
rozvedený/rozvedená
Burgerlijke staat
žijící ve společné domácnosti
Burgerlijke staat
v registrovaném partnerství
Burgerlijke staat
nesezdaní partneři
Burgerlijke staat
v domácím partnerství
Burgerlijke staat
vdovec/vdova
Burgerlijke staat
Máte děti?
Vragen of iemand kinderen heeft
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Jaké dokumenty si mám přinést?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Je registrace zpoplatněná?
Vragen of er registratiekosten zijn
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Poplatky za pobyt v nemocnici
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Poplatky za konsultace se specialisty
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostické testy
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Chirurgické zákroky
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatrická léčba
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Zubní ošetření
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Oční ošetření
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Musím změnit svou registrační značku?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
Teoretický test
Type test
Praktický test
Type test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adresu
Wat zou u graag veranderen?
jméno
Wat zou u graag veranderen?
fotografii
Wat zou u graag veranderen?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
ztracený
Rijbewijs probleem
ukradený
Rijbewijs probleem
zničený
Rijbewijs probleem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Mám čistý trestní rejstřík.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot