Turks | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
____ için nereden form bulabilirim?
Vragen waar men een formulier kan vinden
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
[belge] ne zaman verildi?
Vragen wanneer een document is afgegeven
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
[belge] nerede verildi?
Vragen waar een document is afgegeven
¿Cuándo caduca su DNI?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Me han robado el/la (documento).
[belge] belgem çalındı.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
La información es confidencial.
Bu bilgi özeldir.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

¿Cómo se llama usted?
Adınız nedir?
Vragen naar iemand zijn naam
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
¿Dónde vive usted?
Nerede yaşıyorsunuz?
Vragen waar iemand woont
¿Cuál es su dirección?
İkamet adresiniz nedir?
Naar iemand zijn adres vragen
¿Cuál es su nacionalidad?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
¿Cuándo llegó a (país)?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
¿Me deja su DNI, por favor?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mi estado civil es ______________.
Medeni halim ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
soltero/a
bekar
Burgerlijke staat
casado/a
evli
Burgerlijke staat
separado/a
ayrılmış
Burgerlijke staat
divorciado/a
boşanmış
Burgerlijke staat
cohabitante
birlikte yaşıyor
Burgerlijke staat
en unión civil
medeni birliktelik
Burgerlijke staat
pareja de hecho
evlenmemiş çift
Burgerlijke staat
pareja de hecho
medeni ortaklık içinde
Burgerlijke staat
viudo/a
dul
Burgerlijke staat
¿Tiene usted hijos?
Çocuğunuz var mı?
Vragen of iemand kinderen heeft
¿Residen con usted personas a su cargo?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Me gustaría empadronarme.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
¿Qué documentos tengo que presentar?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Vragen of er registratiekosten zijn
Vengo a registrar mi domicilio.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
¿Necesito un seguro de salud privado?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
¿Qué cubre el seguro de salud?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Tasas hospitalarias
Hastane masrafları
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Honorarios de médicos especialistas
Uzman doktor ücretleri
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Pruebas diagnósticas
Tanı koyma testleri
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Intervenciones quirúrjicas
Cerrahi operasyonlar
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamiento psiquiátrico
Psikiyatri tedavisi
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamientos dentales
Diş tedavisi
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamientos oftalmológicos
Göz tedavisi
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
¿Necesito un visado para visitar (país)?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Vize başvurum neden reddedildi?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Me gustaría matricular mi vehículo.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Me gustaría inscribirme en ___________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
el examen teórico
teorik sınav
Type test
el examen práctico
direksiyon sınavı
Type test
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
la dirección
adres
Wat zou u graag veranderen?
el nombre
ad
Wat zou u graag veranderen?
la fotografía
fotoğraf
Wat zou u graag veranderen?
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
lo he perdido
kayıp
Rijbewijs probleem
me lo han robado
çalınmış
Rijbewijs probleem
se ha dañado
hasarlı
Rijbewijs probleem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
No tengo antecedentes penales.
Sabıka kaydım yoktur.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot