Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Где я могу найти форму для ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Когда был выдан ваш документ?
Vragen wanneer een document is afgegeven
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Где был выдан ваш [документ] ?
Vragen waar een document is afgegeven
¿Cuándo caduca su DNI?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Me han robado el/la (documento).
Мой [документ] украли.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Я заполняю это заявление от лица______.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
La información es confidencial.
Информация конфиденциальна.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

¿Cómo se llama usted?
Как вас зовут?
Vragen naar iemand zijn naam
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
¿Dónde vive usted?
Где вы живете?
Vragen waar iemand woont
¿Cuál es su dirección?
Каков ваш адрес?
Naar iemand zijn adres vragen
¿Cuál es su nacionalidad?
Какое у вас гражданство?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
¿Cuándo llegó a (país)?
Когда вы въехали в страну?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
¿Me deja su DNI, por favor?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mi estado civil es ______________.
Мое семейное положение -_______.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
soltero/a
холост
Burgerlijke staat
casado/a
Женат/замужем
Burgerlijke staat
separado/a
Разведен/а
Burgerlijke staat
divorciado/a
Разведен/а
Burgerlijke staat
cohabitante
в сожительстве
Burgerlijke staat
en unión civil
в гражданском браке
Burgerlijke staat
pareja de hecho
Не женатая пара
Burgerlijke staat
pareja de hecho
в домашнем партнерстве
Burgerlijke staat
viudo/a
вдовец/вдова
Burgerlijke staat
¿Tiene usted hijos?
У вас есть дети?
Vragen of iemand kinderen heeft
¿Residen con usted personas a su cargo?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Me gustaría empadronarme.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
¿Qué documentos tengo que presentar?
Какие документы мне нужно принести?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Мне нужно платить за регистрацию?
Vragen of er registratiekosten zijn
Vengo a registrar mi domicilio.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
¿Necesito un seguro de salud privado?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
¿Qué cubre el seguro de salud?
Что покрывает медицинская страховка?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Tasas hospitalarias
Больничные платы
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Honorarios de médicos especialistas
Платы специалистам
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Pruebas diagnósticas
Диагностические проверки
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Intervenciones quirúrjicas
Хирургические процедуры
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamiento psiquiátrico
Психиатрическое лечение
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamientos dentales
Лечение зубов
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamientos oftalmológicos
Офтальмологическое лечение
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Как я могу продлить мою визу?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Мне нужно менять номер своей машины?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Me gustaría matricular mi vehículo.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Мои водительские права здесь действуют?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Me gustaría inscribirme en ___________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
el examen teórico
Теоретический тест
Type test
el examen práctico
Тест на вождение
Type test
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
la dirección
адрес
Wat zou u graag veranderen?
el nombre
имя
Wat zou u graag veranderen?
la fotografía
фотография
Wat zou u graag veranderen?
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
lo he perdido
потеряно
Rijbewijs probleem
me lo han robado
украдено
Rijbewijs probleem
se ha dañado
повреждено
Rijbewijs probleem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
No tengo antecedentes penales.
У меня нет судимостей
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot