Hindi | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Vragen waar men een formulier kan vinden
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Vragen wanneer een document is afgegeven
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Vragen waar een document is afgegeven
¿Cuándo caduca su DNI?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Me han robado el/la (documento).
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
La información es confidencial.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

¿Cómo se llama usted?
Vragen naar iemand zijn naam
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
¿Dónde vive usted?
Vragen waar iemand woont
¿Cuál es su dirección?
Naar iemand zijn adres vragen
¿Cuál es su nacionalidad?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
¿Cuándo llegó a (país)?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
¿Me deja su DNI, por favor?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mi estado civil es ______________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
soltero/a
Burgerlijke staat
casado/a
Burgerlijke staat
separado/a
Burgerlijke staat
divorciado/a
Burgerlijke staat
cohabitante
Burgerlijke staat
en unión civil
Burgerlijke staat
pareja de hecho
Burgerlijke staat
pareja de hecho
Burgerlijke staat
viudo/a
Burgerlijke staat
¿Tiene usted hijos?
Vragen of iemand kinderen heeft
¿Residen con usted personas a su cargo?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Me gustaría empadronarme.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
¿Qué documentos tengo que presentar?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Vragen of er registratiekosten zijn
Vengo a registrar mi domicilio.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
¿Necesito un seguro de salud privado?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
¿Qué cubre el seguro de salud?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Tasas hospitalarias
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Honorarios de médicos especialistas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Pruebas diagnósticas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Intervenciones quirúrjicas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamiento psiquiátrico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamientos dentales
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamientos oftalmológicos
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Me gustaría matricular mi vehículo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Me gustaría inscribirme en ___________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
el examen teórico
Type test
el examen práctico
Type test
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
la dirección
Wat zou u graag veranderen?
el nombre
Wat zou u graag veranderen?
la fotografía
Wat zou u graag veranderen?
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
lo he perdido
Rijbewijs probleem
me lo han robado
Rijbewijs probleem
se ha dañado
Rijbewijs probleem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
No tengo antecedentes penales.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot