Deens | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Vragen wanneer een document is afgegeven
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Vragen waar een document is afgegeven
¿Cuándo caduca su DNI?
Hvornår udløber dit ID?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Me han robado el/la (documento).
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
La información es confidencial.
Informationerne er fortrolige.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

¿Cómo se llama usted?
Hvad hedder du?
Vragen naar iemand zijn naam
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Hvor og hvornår er du født?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
¿Dónde vive usted?
Hvor bor du?
Vragen waar iemand woont
¿Cuál es su dirección?
Hvad er din adresse?
Naar iemand zijn adres vragen
¿Cuál es su nacionalidad?
Hvad er dit statsborgerskab?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
¿Cuándo llegó a (país)?
Hvornår ankom du til [land]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
¿Me deja su DNI, por favor?
Må jeg se dit ID?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mi estado civil es ______________.
Jeg er ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
soltero/a
single
Burgerlijke staat
casado/a
gift
Burgerlijke staat
separado/a
separeret
Burgerlijke staat
divorciado/a
fraskilt
Burgerlijke staat
cohabitante
samlevende
Burgerlijke staat
en unión civil
i et indregistreret parforhold
Burgerlijke staat
pareja de hecho
ugifte partnere
Burgerlijke staat
pareja de hecho
i et indenlandsk parforhold
Burgerlijke staat
viudo/a
enke
Burgerlijke staat
¿Tiene usted hijos?
Har du børn?
Vragen of iemand kinderen heeft
¿Residen con usted personas a su cargo?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Me gustaría empadronarme.
Jeg vil gerne registreres i byen
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
¿Qué documentos tengo que presentar?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Vragen of er registratiekosten zijn
Vengo a registrar mi domicilio.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
¿Necesito un seguro de salud privado?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
¿Qué cubre el seguro de salud?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Tasas hospitalarias
Hospitalsgebyrer
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Honorarios de médicos especialistas
Speciallægegebyrer
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Pruebas diagnósticas
Diagnosetests
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Intervenciones quirúrjicas
Kirurgiske indgreb
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamiento psiquiátrico
Psykiatrisk behandling
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamientos dentales
Tandbehandlinger
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamientos oftalmológicos
Øjenbehandlinger
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Me gustaría matricular mi vehículo.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Er mit kørekort gyldigt her?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Me gustaría inscribirme en ___________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
el examen teórico
teoritest
Type test
el examen práctico
køreprøve
Type test
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
la dirección
adressen
Wat zou u graag veranderen?
el nombre
navnet
Wat zou u graag veranderen?
la fotografía
billedet
Wat zou u graag veranderen?
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
lo he perdido
mistet
Rijbewijs probleem
me lo han robado
stjålet
Rijbewijs probleem
se ha dañado
beskadiget
Rijbewijs probleem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
No tengo antecedentes penales.
Jeg har en ren straffeattest
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot