Zweeds | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Где я могу найти форму для ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Когда был выдан ваш документ?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Где был выдан ваш [документ] ?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Vragen waar een document is afgegeven
Когда истекает срок вашего паспорта?
När går din legitimation ut?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Какие документы мне нужно принести для_______?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Мой [документ] украли.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Я заполняю это заявление от лица______.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Информация конфиденциальна.
Denna information är konfidentiell.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Как вас зовут?
Vad heter du?
Vragen naar iemand zijn naam
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Где вы живете?
Var bor du?
Vragen waar iemand woont
Каков ваш адрес?
Vad är din adress?
Naar iemand zijn adres vragen
Какое у вас гражданство?
Vilken nationalitet tillhör du?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Когда вы въехали в страну?
När anlände du till [landet]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Kan du visa mig din legitimation?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Мое семейное положение -_______.
Min civilstatus är __________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
холост
singel
Burgerlijke staat
Женат/замужем
gift
Burgerlijke staat
Разведен/а
separerad
Burgerlijke staat
Разведен/а
skild
Burgerlijke staat
в сожительстве
sambo
Burgerlijke staat
в гражданском браке
i ett partnerskap
Burgerlijke staat
Не женатая пара
ogift par
Burgerlijke staat
в домашнем партнерстве
i ett partnerskap
Burgerlijke staat
вдовец/вдова
änka
Burgerlijke staat
У вас есть дети?
Har du barn?
Vragen of iemand kinderen heeft
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Какие документы мне нужно принести?
Vilka dokument ska jag ta med?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Мне нужно платить за регистрацию?
Kostar det något att registrera sig?
Vragen of er registratiekosten zijn
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Jag vill registrera min bostad.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Мне нужна частная медицинская страховка?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Что покрывает медицинская страховка?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Больничные платы
Patientavgifter
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Платы специалистам
Specialistkostnader
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Диагностические проверки
Diagnostiska prov
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Хирургические процедуры
Kirurgiska ingrepp
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Психиатрическое лечение
Psykiatrisk behandling
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Лечение зубов
Tandbehandlingar
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Офтальмологическое лечение
Ögonbehandling
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Varför begär du ett inresevisum?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Как я могу продлить мою визу?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Почему мое заявление на визу отклонено?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Мне нужно менять номер своей машины?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Мои водительские права здесь действуют?
Är mitt körkort giltigt här?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
Теоретический тест
teoriprov
Type test
Тест на вождение
uppkörning
Type test
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
адрес
adressen
Wat zou u graag veranderen?
имя
namnet
Wat zou u graag veranderen?
фотография
bilden
Wat zou u graag veranderen?
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
потеряно
borttappat
Rijbewijs probleem
украдено
stulet
Rijbewijs probleem
повреждено
förstört
Rijbewijs probleem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
У меня нет судимостей
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot