Turks | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Где я могу найти форму для ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Когда был выдан ваш документ?
[belge] ne zaman verildi?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Где был выдан ваш [документ] ?
[belge] nerede verildi?
Vragen waar een document is afgegeven
Когда истекает срок вашего паспорта?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Какие документы мне нужно принести для_______?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Мой [документ] украли.
[belge] belgem çalındı.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Я заполняю это заявление от лица______.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Информация конфиденциальна.
Bu bilgi özeldir.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Как вас зовут?
Adınız nedir?
Vragen naar iemand zijn naam
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Где вы живете?
Nerede yaşıyorsunuz?
Vragen waar iemand woont
Каков ваш адрес?
İkamet adresiniz nedir?
Naar iemand zijn adres vragen
Какое у вас гражданство?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Когда вы въехали в страну?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Мое семейное положение -_______.
Medeni halim ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
холост
bekar
Burgerlijke staat
Женат/замужем
evli
Burgerlijke staat
Разведен/а
ayrılmış
Burgerlijke staat
Разведен/а
boşanmış
Burgerlijke staat
в сожительстве
birlikte yaşıyor
Burgerlijke staat
в гражданском браке
medeni birliktelik
Burgerlijke staat
Не женатая пара
evlenmemiş çift
Burgerlijke staat
в домашнем партнерстве
medeni ortaklık içinde
Burgerlijke staat
вдовец/вдова
dul
Burgerlijke staat
У вас есть дети?
Çocuğunuz var mı?
Vragen of iemand kinderen heeft
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Какие документы мне нужно принести?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Мне нужно платить за регистрацию?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Vragen of er registratiekosten zijn
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Мне нужна частная медицинская страховка?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Что покрывает медицинская страховка?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Больничные платы
Hastane masrafları
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Платы специалистам
Uzman doktor ücretleri
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Диагностические проверки
Tanı koyma testleri
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Хирургические процедуры
Cerrahi operasyonlar
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Психиатрическое лечение
Psikiyatri tedavisi
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Лечение зубов
Diş tedavisi
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Офтальмологическое лечение
Göz tedavisi
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Как я могу продлить мою визу?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Почему мое заявление на визу отклонено?
Vize başvurum neden reddedildi?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Мне нужно менять номер своей машины?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Мои водительские права здесь действуют?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Я бы хотел(а) забронировать_________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
Теоретический тест
teorik sınav
Type test
Тест на вождение
direksiyon sınavı
Type test
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
адрес
adres
Wat zou u graag veranderen?
имя
ad
Wat zou u graag veranderen?
фотография
fotoğraf
Wat zou u graag veranderen?
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
потеряно
kayıp
Rijbewijs probleem
украдено
çalınmış
Rijbewijs probleem
повреждено
hasarlı
Rijbewijs probleem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
У меня нет судимостей
Sabıka kaydım yoktur.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot