Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Где я могу найти форму для ____ ?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Когда был выдан ваш документ?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Где был выдан ваш [документ] ?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Vragen waar een document is afgegeven
Когда истекает срок вашего паспорта?
¿Cuándo caduca su DNI?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Какие документы мне нужно принести для_______?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Мой [документ] украли.
Me han robado el/la (documento).
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Я заполняю это заявление от лица______.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Информация конфиденциальна.
La información es confidencial.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Как вас зовут?
¿Cómo se llama usted?
Vragen naar iemand zijn naam
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Где вы живете?
¿Dónde vive usted?
Vragen waar iemand woont
Каков ваш адрес?
¿Cuál es su dirección?
Naar iemand zijn adres vragen
Какое у вас гражданство?
¿Cuál es su nacionalidad?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Когда вы въехали в страну?
¿Cuándo llegó a (país)?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
¿Me deja su DNI, por favor?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Мое семейное положение -_______.
Mi estado civil es ______________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
холост
soltero/a
Burgerlijke staat
Женат/замужем
casado/a
Burgerlijke staat
Разведен/а
separado/a
Burgerlijke staat
Разведен/а
divorciado/a
Burgerlijke staat
в сожительстве
cohabitante
Burgerlijke staat
в гражданском браке
en unión civil
Burgerlijke staat
Не женатая пара
pareja de hecho
Burgerlijke staat
в домашнем партнерстве
pareja de hecho
Burgerlijke staat
вдовец/вдова
viudo/a
Burgerlijke staat
У вас есть дети?
¿Tiene usted hijos?
Vragen of iemand kinderen heeft
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Me gustaría empadronarme.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Какие документы мне нужно принести?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Мне нужно платить за регистрацию?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Vragen of er registratiekosten zijn
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Vengo a registrar mi domicilio.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Мне нужна частная медицинская страховка?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Что покрывает медицинская страховка?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Больничные платы
Tasas hospitalarias
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Платы специалистам
Honorarios de médicos especialistas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Диагностические проверки
Pruebas diagnósticas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Хирургические процедуры
Intervenciones quirúrjicas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Психиатрическое лечение
Tratamiento psiquiátrico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Лечение зубов
Tratamientos dentales
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Офтальмологическое лечение
Tratamientos oftalmológicos
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Как я могу продлить мою визу?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Почему мое заявление на визу отклонено?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Мне нужно менять номер своей машины?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Мои водительские права здесь действуют?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
Теоретический тест
el examen teórico
Type test
Тест на вождение
el examen práctico
Type test
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
адрес
la dirección
Wat zou u graag veranderen?
имя
el nombre
Wat zou u graag veranderen?
фотография
la fotografía
Wat zou u graag veranderen?
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
потеряно
lo he perdido
Rijbewijs probleem
украдено
me lo han robado
Rijbewijs probleem
повреждено
se ha dañado
Rijbewijs probleem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
У меня нет судимостей
No tengo antecedentes penales.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot