Pools | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Где я могу найти форму для ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Когда был выдан ваш документ?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Где был выдан ваш [документ] ?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Vragen waar een document is afgegeven
Когда истекает срок вашего паспорта?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Какие документы мне нужно принести для_______?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Мой [документ] украли.
Mój [dokument] został skradziony.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Я заполняю это заявление от лица______.
Składam podanie w imieniu _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Информация конфиденциальна.
Podane informacje są poufne.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Как вас зовут?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Vragen naar iemand zijn naam
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Где вы живете?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Vragen waar iemand woont
Каков ваш адрес?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Naar iemand zijn adres vragen
Какое у вас гражданство?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Когда вы въехали в страну?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Мое семейное положение -_______.
Mój stan cywilny: _____.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
холост
kawaler/panna
Burgerlijke staat
Женат/замужем
żonaty/zamężna
Burgerlijke staat
Разведен/а
w separacji
Burgerlijke staat
Разведен/а
rozwodnik/rozwódka
Burgerlijke staat
в сожительстве
w konkubinacie
Burgerlijke staat
в гражданском браке
w rejestrowanym związku partnerskim
Burgerlijke staat
Не женатая пара
w związku partnerskim
Burgerlijke staat
в домашнем партнерстве
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Burgerlijke staat
вдовец/вдова
wdowiec/wdowa
Burgerlijke staat
У вас есть дети?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Vragen of iemand kinderen heeft
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Какие документы мне нужно принести?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Мне нужно платить за регистрацию?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Vragen of er registratiekosten zijn
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Мне нужна частная медицинская страховка?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Что покрывает медицинская страховка?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Больничные платы
Opłaty za pobyt w szpitalu
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Платы специалистам
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Диагностические проверки
Badania diagnostyczne
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Хирургические процедуры
Zabiegi chirurgiczne
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Психиатрическое лечение
Leczenie psychiatryczne
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Лечение зубов
Leczenie stomatologiczne
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Офтальмологическое лечение
Leczenie okulistyczne
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Как я могу продлить мою визу?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Почему мое заявление на визу отклонено?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Мне нужно менять номер своей машины?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Мои водительские права здесь действуют?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
Теоретический тест
egzamin teoretyczny
Type test
Тест на вождение
egzamin praktyczny
Type test
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
адрес
adres
Wat zou u graag veranderen?
имя
nazwisko
Wat zou u graag veranderen?
фотография
zdjęcie
Wat zou u graag veranderen?
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
потеряно
zgubienie (prawa jazdy)
Rijbewijs probleem
украдено
kradzież (prawa jazdy)
Rijbewijs probleem
повреждено
zniszczenie (prawa jazdy)
Rijbewijs probleem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
У меня нет судимостей
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot