Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Где я могу найти форму для ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Когда был выдан ваш документ?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Где был выдан ваш [документ] ?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Vragen waar een document is afgegeven
Когда истекает срок вашего паспорта?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Какие документы мне нужно принести для_______?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Мой [документ] украли.
Mijn [document] werd gestolen.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Я заполняю это заявление от лица______.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Информация конфиденциальна.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Как вас зовут?
Wat is uw naam?
Vragen naar iemand zijn naam
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Где вы живете?
Waar woont u?
Vragen waar iemand woont
Каков ваш адрес?
Wat is uw adres?
Naar iemand zijn adres vragen
Какое у вас гражданство?
Wat is uw nationaliteit?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Когда вы въехали в страну?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Мое семейное положение -_______.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
холост
alleenstaand
Burgerlijke staat
Женат/замужем
gehuwd
Burgerlijke staat
Разведен/а
uit elkaar
Burgerlijke staat
Разведен/а
gescheiden
Burgerlijke staat
в сожительстве
samenwonend
Burgerlijke staat
в гражданском браке
geregistreerd partnerschap
Burgerlijke staat
Не женатая пара
ongetrouwde partners
Burgerlijke staat
в домашнем партнерстве
in een relatie
Burgerlijke staat
вдовец/вдова
verweduwd
Burgerlijke staat
У вас есть дети?
Heeft u kinderen?
Vragen of iemand kinderen heeft
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Какие документы мне нужно принести?
Welke documenten moet ik meenemen?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Мне нужно платить за регистрацию?
Zijn er registratiekosten?
Vragen of er registratiekosten zijn
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Мне нужна частная медицинская страховка?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Что покрывает медицинская страховка?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Больничные платы
Ziekenhuiskosten
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Платы специалистам
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Диагностические проверки
Diagnostische toets
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Хирургические процедуры
Chirurgische ingrepen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Психиатрическое лечение
Psychiatrische behandeling
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Лечение зубов
Tandheelkundige behandelingen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Офтальмологическое лечение
Oogzorg behandelingen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Waarom vraagt u een visum aan?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Как я могу продлить мою визу?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Почему мое заявление на визу отклонено?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Мне нужно менять номер своей машины?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Мои водительские права здесь действуют?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
Теоретический тест
theoretische test
Type test
Тест на вождение
rijexamen
Type test
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
адрес
mijn adres
Wat zou u graag veranderen?
имя
mijn naam
Wat zou u graag veranderen?
фотография
mijn foto
Wat zou u graag veranderen?
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
потеряно
verloren
Rijbewijs probleem
украдено
gestolen
Rijbewijs probleem
повреждено
beschadigd
Rijbewijs probleem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
У меня нет судимостей
Ik heb een blanco strafblad.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot