Japans | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Где я могу найти форму для ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Когда был выдан ваш документ?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Где был выдан ваш [документ] ?
Vragen waar een document is afgegeven
Когда истекает срок вашего паспорта?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Какие документы мне нужно принести для_______?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Мой [документ] украли.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Я заполняю это заявление от лица______.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Информация конфиденциальна.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Как вас зовут?
Vragen naar iemand zijn naam
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Где вы живете?
Vragen waar iemand woont
Каков ваш адрес?
Naar iemand zijn adres vragen
Какое у вас гражданство?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Когда вы въехали в страну?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Мое семейное положение -_______.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
холост
Burgerlijke staat
Женат/замужем
Burgerlijke staat
Разведен/а
Burgerlijke staat
Разведен/а
Burgerlijke staat
в сожительстве
Burgerlijke staat
в гражданском браке
Burgerlijke staat
Не женатая пара
Burgerlijke staat
в домашнем партнерстве
Burgerlijke staat
вдовец/вдова
Burgerlijke staat
У вас есть дети?
Vragen of iemand kinderen heeft
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Какие документы мне нужно принести?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Мне нужно платить за регистрацию?
Vragen of er registratiekosten zijn
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Мне нужна частная медицинская страховка?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Что покрывает медицинская страховка?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Больничные платы
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Платы специалистам
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Диагностические проверки
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Хирургические процедуры
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Психиатрическое лечение
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Лечение зубов
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Офтальмологическое лечение
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Как я могу продлить мою визу?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Почему мое заявление на визу отклонено?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Мне нужно менять номер своей машины?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Мои водительские права здесь действуют?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
Теоретический тест
Type test
Тест на вождение
Type test
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
адрес
Wat zou u graag veranderen?
имя
Wat zou u graag veranderen?
фотография
Wat zou u graag veranderen?
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
потеряно
Rijbewijs probleem
украдено
Rijbewijs probleem
повреждено
Rijbewijs probleem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
У меня нет судимостей
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot