Esperanto | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Где я могу найти форму для ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Когда был выдан ваш документ?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Где был выдан ваш [документ] ?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Vragen waar een document is afgegeven
Когда истекает срок вашего паспорта?
Kiam elspiras via legitimilo?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Какие документы мне нужно принести для_______?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Мой [документ] украли.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Я заполняю это заявление от лица______.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Информация конфиденциальна.
La informo estas konfidenca.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Как вас зовут?
Kiel vi nomiĝas?
Vragen naar iemand zijn naam
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Где вы живете?
Kie vi loĝas?
Vragen waar iemand woont
Каков ваш адрес?
Kio estas via adreso?
Naar iemand zijn adres vragen
Какое у вас гражданство?
Kio estas via civitaneco?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Когда вы въехали в страну?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Мое семейное положение -_______.
Mia edzecostato estas ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
холост
senedza
Burgerlijke staat
Женат/замужем
edziĝinta
Burgerlijke staat
Разведен/а
apartiga
Burgerlijke staat
Разведен/а
eksedziĝinta
Burgerlijke staat
в сожительстве
kunviva
Burgerlijke staat
в гражданском браке
en civila kuniĝo
Burgerlijke staat
Не женатая пара
fraŭlaj partneroj
Burgerlijke staat
в домашнем партнерстве
en hejma partnereco
Burgerlijke staat
вдовец/вдова
vidvina
Burgerlijke staat
У вас есть дети?
Ĉu vi havas infanojn?
Vragen of iemand kinderen heeft
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Mi ŝatus registri en la urbo.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Какие документы мне нужно принести?
Kion dokumentojn mi alportus?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Мне нужно платить за регистрацию?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Vragen of er registratiekosten zijn
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Мне нужна частная медицинская страховка?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Что покрывает медицинская страховка?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Больничные платы
Hospitalokotizoj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Платы специалистам
Kotizoj por la ekspertoj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Диагностические проверки
Diagnozoprovoj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Хирургические процедуры
Kirurgiaj proceduroj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Психиатрическое лечение
Psikiatria kuracado
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Лечение зубов
Dentaj kuracadoj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Офтальмологическое лечение
Okula kuracado
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Kial vi petas la enirovizon?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Как я могу продлить мою визу?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Почему мое заявление на визу отклонено?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Мне нужно менять номер своей машины?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Мои водительские права здесь действуют?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
Теоретический тест
teorian teston
Type test
Тест на вождение
veturantan teston
Type test
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
адрес
adreson
Wat zou u graag veranderen?
имя
nomon
Wat zou u graag veranderen?
фотография
foton
Wat zou u graag veranderen?
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
потеряно
perdatan
Rijbewijs probleem
украдено
ŝtelatan
Rijbewijs probleem
повреждено
difektatan
Rijbewijs probleem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
У меня нет судимостей
Mi havas puran krimliston
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot