Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Где я могу найти форму для ____ ?
Where can I find the form for ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Когда был выдан ваш документ?
When was your [document] issued?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Где был выдан ваш [документ] ?
Where was your [document] issued?
Vragen waar een document is afgegeven
Когда истекает срок вашего паспорта?
When does your ID expire?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Could you help me fill out the form?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Какие документы мне нужно принести для_______?
What documents should I bring for __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Мой [документ] украли.
My [document] has been stolen.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Я заполняю это заявление от лица______.
I am completing this application on behalf of _____ .
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Информация конфиденциальна.
The information is confidential.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Can you give me a receipt for this application?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Как вас зовут?
What is your name?
Vragen naar iemand zijn naam
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Could you please tell me your place and date of birth?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Где вы живете?
Where do you live?
Vragen waar iemand woont
Каков ваш адрес?
What is your address?
Naar iemand zijn adres vragen
Какое у вас гражданство?
What is your citizenship?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Когда вы въехали в страну?
When did you arrive in [country]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Could you please show me your ID?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Мое семейное положение -_______.
My marital status is ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
холост
single
Burgerlijke staat
Женат/замужем
married
Burgerlijke staat
Разведен/а
separated
Burgerlijke staat
Разведен/а
divorced
Burgerlijke staat
в сожительстве
cohabiting
Burgerlijke staat
в гражданском браке
in a civil union
Burgerlijke staat
Не женатая пара
unmarried partners
Burgerlijke staat
в домашнем партнерстве
in a domestic partnership
Burgerlijke staat
вдовец/вдова
widowed
Burgerlijke staat
У вас есть дети?
Do you have children?
Vragen of iemand kinderen heeft
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Do you have dependents living with you?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
I would like to reunite with my family.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
I would like to register in the city.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Какие документы мне нужно принести?
What documents shall I bring?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Мне нужно платить за регистрацию?
Are there any registration fees?
Vragen of er registratiekosten zijn
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
I am here for the domicile registration.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
I would like to apply for a residence permit.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Мне нужна частная медицинская страховка?
Do I need private health insurance?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Что покрывает медицинская страховка?
What is covered by the health insurance?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Больничные платы
Hospital fees
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Платы специалистам
Specialists' fees
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Диагностические проверки
Diagnostic tests
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Хирургические процедуры
Surgical procedures
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Психиатрическое лечение
Psychiatric treatment
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Лечение зубов
Dental treatments
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Офтальмологическое лечение
Eye care treatment
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Why are you requesting the entry visa?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Do I need a visa to visit [country]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Как я могу продлить мою визу?
How can I extend my visa?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Почему мое заявление на визу отклонено?
Why has my visa application been rejected?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Can I apply to become a permanent resident?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Мне нужно менять номер своей машины?
Do I have to change the license plate of my car?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
I would like to register my vehicle.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Мои водительские права здесь действуют?
Is my driving licence valid here?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
I would like to apply for a provisional driving license.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Я бы хотел(а) забронировать_________.
I would like to book my __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
Теоретический тест
theory test
Type test
Тест на вождение
driving test
Type test
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
I would like to change the ____________on my driving license.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
адрес
address
Wat zou u graag veranderen?
имя
name
Wat zou u graag veranderen?
фотография
photo
Wat zou u graag veranderen?
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
I would like to add higher categories to my driving license.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
I would like to renew my driving license.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
I would like to replace a ___________ driving license.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
потеряно
lost
Rijbewijs probleem
украдено
stolen
Rijbewijs probleem
повреждено
damaged
Rijbewijs probleem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
I would like to appeal my license suspension.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Where can I register for the [language] test?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
У меня нет судимостей
I have a clean criminal record.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
I have the required level of [language].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
What are the fees for citizenship application?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot