Duits | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Где я могу найти форму для ____ ?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Когда был выдан ваш документ?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Где был выдан ваш [документ] ?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Vragen waar een document is afgegeven
Когда истекает срок вашего паспорта?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Какие документы мне нужно принести для_______?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Мой [документ] украли.
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Я заполняю это заявление от лица______.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Информация конфиденциальна.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Как вас зовут?
Wie heißen Sie?
Vragen naar iemand zijn naam
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Где вы живете?
Wo wohnen Sie?
Vragen waar iemand woont
Каков ваш адрес?
Wie ist Ihre Adresse?
Naar iemand zijn adres vragen
Какое у вас гражданство?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Когда вы въехали в страну?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Мое семейное положение -_______.
Mein Familienstand ist_____.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
холост
ledig
Burgerlijke staat
Женат/замужем
verheiratet
Burgerlijke staat
Разведен/а
getrennt
Burgerlijke staat
Разведен/а
geschieden
Burgerlijke staat
в сожительстве
zusammenlebend
Burgerlijke staat
в гражданском браке
in einer eingetragenen Partnerschaft
Burgerlijke staat
Не женатая пара
unverheiratetes Paar
Burgerlijke staat
в домашнем партнерстве
in einer Partnerschaft
Burgerlijke staat
вдовец/вдова
verwitwet
Burgerlijke staat
У вас есть дети?
Haben Sie Kinder?
Vragen of iemand kinderen heeft
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Какие документы мне нужно принести?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Мне нужно платить за регистрацию?
Gibt es Anmeldegebühren?
Vragen of er registratiekosten zijn
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Мне нужна частная медицинская страховка?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Что покрывает медицинская страховка?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Больничные платы
Krankenhausgebühren
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Платы специалистам
Facharztkosten
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Диагностические проверки
Diagnosetests
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Хирургические процедуры
Chirurgische Eingriffe
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Психиатрическое лечение
Psychiatrische Behandlung
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Лечение зубов
Zahnbehandlungen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Офтальмологическое лечение
Augenbehandlungen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Как я могу продлить мою визу?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Почему мое заявление на визу отклонено?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Мне нужно менять номер своей машины?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Мои водительские права здесь действуют?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
Теоретический тест
den Theorieteil
Type test
Тест на вождение
den praktischen Teil
Type test
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
адрес
die Adresse
Wat zou u graag veranderen?
имя
den Namen
Wat zou u graag veranderen?
фотография
das Foto
Wat zou u graag veranderen?
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
потеряно
verlorenen
Rijbewijs probleem
украдено
gestohlenen
Rijbewijs probleem
повреждено
beschädigten
Rijbewijs probleem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
У меня нет судимостей
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot