Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Где я могу найти форму для ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Când a fost emis [documentul]?
Когда был выдан ваш документ?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Unde a fost emis [documentul]?
Где был выдан ваш [документ] ?
Vragen waar een document is afgegeven
Când îți expiră ID-ul?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mi s-a furat [documentul].
Мой [документ] украли.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Informația este confidențială.
Информация конфиденциальна.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Cum vă cheamă?
Как вас зовут?
Vragen naar iemand zijn naam
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Unde locuiți?
Где вы живете?
Vragen waar iemand woont
Care este adresa dumneavoastră?
Каков ваш адрес?
Naar iemand zijn adres vragen
Ce cetățenie aveți?
Какое у вас гражданство?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Când ați ajuns în [țara]?
Когда вы въехали в страну?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Starea mea civilă este ___________.
Мое семейное положение -_______.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
Singur
холост
Burgerlijke staat
Căsătorit/ă
Женат/замужем
Burgerlijke staat
separat/ă
Разведен/а
Burgerlijke staat
divorțat/ă
Разведен/а
Burgerlijke staat
concobinaj
в сожительстве
Burgerlijke staat
într-o uniune civilă
в гражданском браке
Burgerlijke staat
necăsătorit/ă
Не женатая пара
Burgerlijke staat
partener/ă de viață
в домашнем партнерстве
Burgerlijke staat
văduv/ă
вдовец/вдова
Burgerlijke staat
Aveți copii?
У вас есть дети?
Vragen of iemand kinderen heeft
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Ce documente trebuie să aduc?
Какие документы мне нужно принести?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Există vreo taxă de înregistrare?
Мне нужно платить за регистрацию?
Vragen of er registratiekosten zijn
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Что покрывает медицинская страховка?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Taxe pentru spitalizare
Больничные платы
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Onorarii ale medicilor specialiști
Платы специалистам
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Test de diagnosticare
Диагностические проверки
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Intervenții chirurgicale
Хирургические процедуры
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratament psihiatric
Психиатрическое лечение
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamente dentare
Лечение зубов
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamente oftalmologice
Офтальмологическое лечение
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

De ce solicitați o viză de intrare?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Cum îmi pot extinde viza?
Как я могу продлить мою визу?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Мне нужно менять номер своей машины?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Este permisul meu de conducere valid aici?
Мои водительские права здесь действуют?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
testul teoretic
Теоретический тест
Type test
examenul practic
Тест на вождение
Type test
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
Adresa
адрес
Wat zou u graag veranderen?
nume
имя
Wat zou u graag veranderen?
fotografia
фотография
Wat zou u graag veranderen?
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
pierdut
потеряно
Rijbewijs probleem
furat
украдено
Rijbewijs probleem
distrus
повреждено
Rijbewijs probleem
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Nu am antecedente penale.
У меня нет судимостей
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Am nivelul necesar de [limbă].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Partenerul meu este __________.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot