Portugees | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Când a fost emis [documentul]?
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Unde a fost emis [documentul]?
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Vragen waar een document is afgegeven
Când îți expiră ID-ul?
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mi s-a furat [documentul].
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Informația este confidențială.
A informação é confidencial.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Cum vă cheamă?
Qual é o seu nome?
Vragen naar iemand zijn naam
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Unde locuiți?
Onde você mora?
Vragen waar iemand woont
Care este adresa dumneavoastră?
Qual é o seu endereço?
Naar iemand zijn adres vragen
Ce cetățenie aveți?
Qual é a sua cidadania?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Când ați ajuns în [țara]?
Quando você chegou em [país]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Starea mea civilă este ___________.
Meu estado civil é ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
Singur
solteiro(a)
Burgerlijke staat
Căsătorit/ă
casado(a)
Burgerlijke staat
separat/ă
separado(a)
Burgerlijke staat
divorțat/ă
divorciado(a)
Burgerlijke staat
concobinaj
coabitação
Burgerlijke staat
într-o uniune civilă
em uma união civil
Burgerlijke staat
necăsătorit/ă
companheiros/união estável
Burgerlijke staat
partener/ă de viață
parceria doméstica
Burgerlijke staat
văduv/ă
viúvo(a)
Burgerlijke staat
Aveți copii?
Você tem filhos?
Vragen of iemand kinderen heeft
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Você tem dependentes morando com você?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Gostaria de reencontrar minha família.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Ce documente trebuie să aduc?
Que documentos devo trazer?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Există vreo taxă de înregistrare?
Existem taxas de registro?
Vragen of er registratiekosten zijn
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Estou aqui para o registro de domicílio.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Preciso de seguro de saúde privado?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Taxe pentru spitalizare
Taxas hospitalares
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Onorarii ale medicilor specialiști
Taxas de especialistas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Test de diagnosticare
Testes de diagnóstico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Intervenții chirurgicale
Procedimentos cirúrgicos
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratament psihiatric
Tratamento psiquiátrico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamente dentare
Tratamentos dentários
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamente oftalmologice
Tratamento oftalmológico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

De ce solicitați o viză de intrare?
Por que você está requisitando um visto?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Cum îmi pot extinde viza?
Como posso extender meu visto?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Por que minha requisição de visto foi negada?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Gostaria de registrar meu veículo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Este permisul meu de conducere valid aici?
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Gostaria de marcar minha __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
testul teoretic
prova teórica
Type test
examenul practic
prova prática de direção
Type test
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
Adresa
endereço
Wat zou u graag veranderen?
nume
nome
Wat zou u graag veranderen?
fotografia
foto
Wat zou u graag veranderen?
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
pierdut
perdida
Rijbewijs probleem
furat
roubada
Rijbewijs probleem
distrus
danificada
Rijbewijs probleem
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Nu am antecedente penale.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Am nivelul necesar de [limbă].
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Partenerul meu este __________.
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot