Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Când a fost emis [documentul]?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Unde a fost emis [documentul]?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Vragen waar een document is afgegeven
Când îți expiră ID-ul?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mi s-a furat [documentul].
Mijn [document] werd gestolen.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Informația este confidențială.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Cum vă cheamă?
Wat is uw naam?
Vragen naar iemand zijn naam
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Unde locuiți?
Waar woont u?
Vragen waar iemand woont
Care este adresa dumneavoastră?
Wat is uw adres?
Naar iemand zijn adres vragen
Ce cetățenie aveți?
Wat is uw nationaliteit?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Când ați ajuns în [țara]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Starea mea civilă este ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
Singur
alleenstaand
Burgerlijke staat
Căsătorit/ă
gehuwd
Burgerlijke staat
separat/ă
uit elkaar
Burgerlijke staat
divorțat/ă
gescheiden
Burgerlijke staat
concobinaj
samenwonend
Burgerlijke staat
într-o uniune civilă
geregistreerd partnerschap
Burgerlijke staat
necăsătorit/ă
ongetrouwde partners
Burgerlijke staat
partener/ă de viață
in een relatie
Burgerlijke staat
văduv/ă
verweduwd
Burgerlijke staat
Aveți copii?
Heeft u kinderen?
Vragen of iemand kinderen heeft
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Ce documente trebuie să aduc?
Welke documenten moet ik meenemen?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Există vreo taxă de înregistrare?
Zijn er registratiekosten?
Vragen of er registratiekosten zijn
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Taxe pentru spitalizare
Ziekenhuiskosten
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Onorarii ale medicilor specialiști
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Test de diagnosticare
Diagnostische toets
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Intervenții chirurgicale
Chirurgische ingrepen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratament psihiatric
Psychiatrische behandeling
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamente dentare
Tandheelkundige behandelingen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamente oftalmologice
Oogzorg behandelingen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

De ce solicitați o viză de intrare?
Waarom vraagt u een visum aan?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Cum îmi pot extinde viza?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Este permisul meu de conducere valid aici?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
testul teoretic
theoretische test
Type test
examenul practic
rijexamen
Type test
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
Adresa
mijn adres
Wat zou u graag veranderen?
nume
mijn naam
Wat zou u graag veranderen?
fotografia
mijn foto
Wat zou u graag veranderen?
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
pierdut
verloren
Rijbewijs probleem
furat
gestolen
Rijbewijs probleem
distrus
beschadigd
Rijbewijs probleem
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Nu am antecedente penale.
Ik heb een blanco strafblad.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Am nivelul necesar de [limbă].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Partenerul meu este __________.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot