Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Când a fost emis [documentul]?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Unde a fost emis [documentul]?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Vragen waar een document is afgegeven
Când îți expiră ID-ul?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mi s-a furat [documentul].
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Informația este confidențială.
Le informazioni sono riservate.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Cum vă cheamă?
Come si chiama?
Vragen naar iemand zijn naam
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Unde locuiți?
Dove risiede?
Vragen waar iemand woont
Care este adresa dumneavoastră?
Qual è il suo indirizzo?
Naar iemand zijn adres vragen
Ce cetățenie aveți?
Qual è la sua cittadinanza?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Când ați ajuns în [țara]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Starea mea civilă este ___________.
Il mio stato civile è __________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
Singur
celibe (m) / nubile (f)
Burgerlijke staat
Căsătorit/ă
coniugato/a
Burgerlijke staat
separat/ă
separato/a
Burgerlijke staat
divorțat/ă
divorziato/a
Burgerlijke staat
concobinaj
convivente
Burgerlijke staat
într-o uniune civilă
in un'unione civile
Burgerlijke staat
necăsătorit/ă
in una coppia non sposata
Burgerlijke staat
partener/ă de viață
in un'unione di fatto
Burgerlijke staat
văduv/ă
vedovo/a
Burgerlijke staat
Aveți copii?
Ha figli?
Vragen of iemand kinderen heeft
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Ha familiari a carico?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Ce documente trebuie să aduc?
Quali documenti devo portare?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Există vreo taxă de înregistrare?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Vragen of er registratiekosten zijn
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Taxe pentru spitalizare
Spese ospedaliere
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Onorarii ale medicilor specialiști
Spese per la consultazione di uno specialista
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Test de diagnosticare
Test diagnostici
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Intervenții chirurgicale
Operazioni chirurgiche
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratament psihiatric
Trattamento psichiatrico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamente dentare
Cure dentali
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamente oftalmologice
Cure oculistiche
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

De ce solicitați o viză de intrare?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Cum îmi pot extinde viza?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Este permisul meu de conducere valid aici?
La mia patente di guida è valida?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
testul teoretic
esame di teoria
Type test
examenul practic
esame di guida
Type test
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
Adresa
l'indirizzo
Wat zou u graag veranderen?
nume
il nome
Wat zou u graag veranderen?
fotografia
la foto
Wat zou u graag veranderen?
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
pierdut
smarrita
Rijbewijs probleem
furat
rubata
Rijbewijs probleem
distrus
deteriorata
Rijbewijs probleem
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Nu am antecedente penale.
Non ho precedenti penali.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Am nivelul necesar de [limbă].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Partenerul meu este __________.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot