Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Where can I find the form for ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Când a fost emis [documentul]?
When was your [document] issued?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Unde a fost emis [documentul]?
Where was your [document] issued?
Vragen waar een document is afgegeven
Când îți expiră ID-ul?
When does your ID expire?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Could you help me fill out the form?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
What documents should I bring for __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mi s-a furat [documentul].
My [document] has been stolen.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Completez acest formular în numele (lui) _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Informația este confidențială.
The information is confidential.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Can you give me a receipt for this application?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Cum vă cheamă?
What is your name?
Vragen naar iemand zijn naam
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Could you please tell me your place and date of birth?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Unde locuiți?
Where do you live?
Vragen waar iemand woont
Care este adresa dumneavoastră?
What is your address?
Naar iemand zijn adres vragen
Ce cetățenie aveți?
What is your citizenship?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Când ați ajuns în [țara]?
When did you arrive in [country]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Could you please show me your ID?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Starea mea civilă este ___________.
My marital status is ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
Singur
single
Burgerlijke staat
Căsătorit/ă
married
Burgerlijke staat
separat/ă
separated
Burgerlijke staat
divorțat/ă
divorced
Burgerlijke staat
concobinaj
cohabiting
Burgerlijke staat
într-o uniune civilă
in a civil union
Burgerlijke staat
necăsătorit/ă
unmarried partners
Burgerlijke staat
partener/ă de viață
in a domestic partnership
Burgerlijke staat
văduv/ă
widowed
Burgerlijke staat
Aveți copii?
Do you have children?
Vragen of iemand kinderen heeft
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Do you have dependents living with you?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
I would like to reunite with my family.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
I would like to register in the city.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Ce documente trebuie să aduc?
What documents shall I bring?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Există vreo taxă de înregistrare?
Are there any registration fees?
Vragen of er registratiekosten zijn
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
I am here for the domicile registration.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
I would like to apply for a residence permit.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Do I need private health insurance?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
What is covered by the health insurance?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Taxe pentru spitalizare
Hospital fees
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Onorarii ale medicilor specialiști
Specialists' fees
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Test de diagnosticare
Diagnostic tests
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Intervenții chirurgicale
Surgical procedures
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratament psihiatric
Psychiatric treatment
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamente dentare
Dental treatments
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamente oftalmologice
Eye care treatment
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

De ce solicitați o viză de intrare?
Why are you requesting the entry visa?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Do I need a visa to visit [country]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Cum îmi pot extinde viza?
How can I extend my visa?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Why has my visa application been rejected?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Can I apply to become a permanent resident?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Do I have to change the license plate of my car?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
I would like to register my vehicle.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Este permisul meu de conducere valid aici?
Is my driving licence valid here?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
I would like to apply for a provisional driving license.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Aș vrea să mă înscriu la __________.
I would like to book my __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
testul teoretic
theory test
Type test
examenul practic
driving test
Type test
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
I would like to change the ____________on my driving license.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
Adresa
address
Wat zou u graag veranderen?
nume
name
Wat zou u graag veranderen?
fotografia
photo
Wat zou u graag veranderen?
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
I would like to add higher categories to my driving license.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
I would like to renew my driving license.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
I would like to replace a ___________ driving license.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
pierdut
lost
Rijbewijs probleem
furat
stolen
Rijbewijs probleem
distrus
damaged
Rijbewijs probleem
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
I would like to appeal my license suspension.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Where can I register for the [language] test?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Nu am antecedente penale.
I have a clean criminal record.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Am nivelul necesar de [limbă].
I have the required level of [language].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
What are the fees for citizenship application?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Partenerul meu este __________.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot