Duits | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Când a fost emis [documentul]?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Unde a fost emis [documentul]?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Vragen waar een document is afgegeven
Când îți expiră ID-ul?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mi s-a furat [documentul].
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Informația este confidențială.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Cum vă cheamă?
Wie heißen Sie?
Vragen naar iemand zijn naam
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Unde locuiți?
Wo wohnen Sie?
Vragen waar iemand woont
Care este adresa dumneavoastră?
Wie ist Ihre Adresse?
Naar iemand zijn adres vragen
Ce cetățenie aveți?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Când ați ajuns în [țara]?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Starea mea civilă este ___________.
Mein Familienstand ist_____.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
Singur
ledig
Burgerlijke staat
Căsătorit/ă
verheiratet
Burgerlijke staat
separat/ă
getrennt
Burgerlijke staat
divorțat/ă
geschieden
Burgerlijke staat
concobinaj
zusammenlebend
Burgerlijke staat
într-o uniune civilă
in einer eingetragenen Partnerschaft
Burgerlijke staat
necăsătorit/ă
unverheiratetes Paar
Burgerlijke staat
partener/ă de viață
in einer Partnerschaft
Burgerlijke staat
văduv/ă
verwitwet
Burgerlijke staat
Aveți copii?
Haben Sie Kinder?
Vragen of iemand kinderen heeft
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Ce documente trebuie să aduc?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Există vreo taxă de înregistrare?
Gibt es Anmeldegebühren?
Vragen of er registratiekosten zijn
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Taxe pentru spitalizare
Krankenhausgebühren
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Onorarii ale medicilor specialiști
Facharztkosten
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Test de diagnosticare
Diagnosetests
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Intervenții chirurgicale
Chirurgische Eingriffe
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratament psihiatric
Psychiatrische Behandlung
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamente dentare
Zahnbehandlungen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamente oftalmologice
Augenbehandlungen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

De ce solicitați o viză de intrare?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Cum îmi pot extinde viza?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Este permisul meu de conducere valid aici?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
testul teoretic
den Theorieteil
Type test
examenul practic
den praktischen Teil
Type test
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
Adresa
die Adresse
Wat zou u graag veranderen?
nume
den Namen
Wat zou u graag veranderen?
fotografia
das Foto
Wat zou u graag veranderen?
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
pierdut
verlorenen
Rijbewijs probleem
furat
gestohlenen
Rijbewijs probleem
distrus
beschädigten
Rijbewijs probleem
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Nu am antecedente penale.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Am nivelul necesar de [limbă].
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Partenerul meu este __________.
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot