Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Când a fost emis [documentul]?
您的【文件】是什么时候签发的?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Unde a fost emis [documentul]?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Vragen waar een document is afgegeven
Când îți expiră ID-ul?
请问您的身份证件何时过期?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
您能帮我填一下这个表格吗?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mi s-a furat [documentul].
我的【材料】被偷了。
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Completez acest formular în numele (lui) _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Informația este confidențială.
这是机密信息。
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Cum vă cheamă?
你叫什么名字?
Vragen naar iemand zijn naam
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Unde locuiți?
请问您住在哪里?
Vragen waar iemand woont
Care este adresa dumneavoastră?
请问您的地址是什么?
Naar iemand zijn adres vragen
Ce cetățenie aveți?
请问您的国籍是什么?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Când ați ajuns în [țara]?
请问您是何时到达【该国】的?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
您能出示一下您的身份证件么?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Starea mea civilă este ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
Singur
单身
Burgerlijke staat
Căsătorit/ă
已婚
Burgerlijke staat
separat/ă
分居
Burgerlijke staat
divorțat/ă
离异
Burgerlijke staat
concobinaj
同居
Burgerlijke staat
într-o uniune civilă
民事结婚
Burgerlijke staat
necăsătorit/ă
未婚伴侣
Burgerlijke staat
partener/ă de viață
同居伴侣关系
Burgerlijke staat
văduv/ă
鳏居
Burgerlijke staat
Aveți copii?
请问您有孩子吗?
Vragen of iemand kinderen heeft
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
我想要和家人团聚。
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
我想要在这个城市登记入户。
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Ce documente trebuie să aduc?
请问我应该带什么材料?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Există vreo taxă de înregistrare?
请问有注册费吗?
Vragen of er registratiekosten zijn
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
我是来进行住址登记。
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
我想要申请居住证。
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
我想要问一下关于保险的问题。
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Am nevoie de asigurare medicală privată?
我需要私人的健康保险吗?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
请问该保险涵盖哪些方面?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Taxe pentru spitalizare
住院费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Onorarii ale medicilor specialiști
专家费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Test de diagnosticare
诊疗费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Intervenții chirurgicale
外科手术
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratament psihiatric
精神治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamente dentare
牙齿治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamente oftalmologice
眼科治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

De ce solicitați o viză de intrare?
请问您为什么需要入境签证?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Cum îmi pot extinde viza?
我该如何续签我的签证?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
我想要登记我的车辆。
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Este permisul meu de conducere valid aici?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
我想要申请临时驾照。
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Aș vrea să mă înscriu la __________.
我想要预约__________。
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
testul teoretic
理论考试
Type test
examenul practic
路考
Type test
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
我想要改动驾照上的__________。
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
Adresa
地址
Wat zou u graag veranderen?
nume
名字
Wat zou u graag veranderen?
fotografia
照片
Wat zou u graag veranderen?
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
我想要给驾照添加更高的级别。
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
我想要延长我的驾照。
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
我想要更换一个___________ 驾照。
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
pierdut
丢失
Rijbewijs probleem
furat
被偷了
Rijbewijs probleem
distrus
受损
Rijbewijs probleem
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
我想要申诉我的驾照吊销。
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
我想要申请【国家】国籍。
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Nu am antecedente penale.
我没有犯罪记录。
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Am nivelul necesar de [limbă].
我的【语言】达到了等级要求。
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
公民身份申请的费用是哪些?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Partenerul meu este __________.
我的配偶是【国家】公民。
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot