Zweeds | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Vragen waar een document is afgegeven
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
När går din legitimation ut?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
A informação é confidencial.
Denna information är konfidentiell.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Qual é o seu nome?
Vad heter du?
Vragen naar iemand zijn naam
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Onde você mora?
Var bor du?
Vragen waar iemand woont
Qual é o seu endereço?
Vad är din adress?
Naar iemand zijn adres vragen
Qual é a sua cidadania?
Vilken nationalitet tillhör du?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Quando você chegou em [país]?
När anlände du till [landet]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Kan du visa mig din legitimation?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Meu estado civil é ___________.
Min civilstatus är __________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
solteiro(a)
singel
Burgerlijke staat
casado(a)
gift
Burgerlijke staat
separado(a)
separerad
Burgerlijke staat
divorciado(a)
skild
Burgerlijke staat
coabitação
sambo
Burgerlijke staat
em uma união civil
i ett partnerskap
Burgerlijke staat
companheiros/união estável
ogift par
Burgerlijke staat
parceria doméstica
i ett partnerskap
Burgerlijke staat
viúvo(a)
änka
Burgerlijke staat
Você tem filhos?
Har du barn?
Vragen of iemand kinderen heeft
Você tem dependentes morando com você?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Gostaria de reencontrar minha família.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Que documentos devo trazer?
Vilka dokument ska jag ta med?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Existem taxas de registro?
Kostar det något att registrera sig?
Vragen of er registratiekosten zijn
Estou aqui para o registro de domicílio.
Jag vill registrera min bostad.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Preciso de seguro de saúde privado?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Taxas hospitalares
Patientavgifter
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Taxas de especialistas
Specialistkostnader
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Testes de diagnóstico
Diagnostiska prov
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Procedimentos cirúrgicos
Kirurgiska ingrepp
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamento psiquiátrico
Psykiatrisk behandling
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamentos dentários
Tandbehandlingar
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamento oftalmológico
Ögonbehandling
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Por que você está requisitando um visto?
Varför begär du ett inresevisum?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Como posso extender meu visto?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Por que minha requisição de visto foi negada?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Gostaria de registrar meu veículo.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Är mitt körkort giltigt här?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Gostaria de marcar minha __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
prova teórica
teoriprov
Type test
prova prática de direção
uppkörning
Type test
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
endereço
adressen
Wat zou u graag veranderen?
nome
namnet
Wat zou u graag veranderen?
foto
bilden
Wat zou u graag veranderen?
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
perdida
borttappat
Rijbewijs probleem
roubada
stulet
Rijbewijs probleem
danificada
förstört
Rijbewijs probleem
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot