Turks | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
[belge] ne zaman verildi?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
[belge] nerede verildi?
Vragen waar een document is afgegeven
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
[belge] belgem çalındı.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
A informação é confidencial.
Bu bilgi özeldir.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Qual é o seu nome?
Adınız nedir?
Vragen naar iemand zijn naam
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Onde você mora?
Nerede yaşıyorsunuz?
Vragen waar iemand woont
Qual é o seu endereço?
İkamet adresiniz nedir?
Naar iemand zijn adres vragen
Qual é a sua cidadania?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Quando você chegou em [país]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Meu estado civil é ___________.
Medeni halim ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
solteiro(a)
bekar
Burgerlijke staat
casado(a)
evli
Burgerlijke staat
separado(a)
ayrılmış
Burgerlijke staat
divorciado(a)
boşanmış
Burgerlijke staat
coabitação
birlikte yaşıyor
Burgerlijke staat
em uma união civil
medeni birliktelik
Burgerlijke staat
companheiros/união estável
evlenmemiş çift
Burgerlijke staat
parceria doméstica
medeni ortaklık içinde
Burgerlijke staat
viúvo(a)
dul
Burgerlijke staat
Você tem filhos?
Çocuğunuz var mı?
Vragen of iemand kinderen heeft
Você tem dependentes morando com você?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Gostaria de reencontrar minha família.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Que documentos devo trazer?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Existem taxas de registro?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Vragen of er registratiekosten zijn
Estou aqui para o registro de domicílio.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Preciso de seguro de saúde privado?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Taxas hospitalares
Hastane masrafları
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Taxas de especialistas
Uzman doktor ücretleri
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Testes de diagnóstico
Tanı koyma testleri
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Procedimentos cirúrgicos
Cerrahi operasyonlar
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamento psiquiátrico
Psikiyatri tedavisi
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamentos dentários
Diş tedavisi
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamento oftalmológico
Göz tedavisi
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Por que você está requisitando um visto?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Como posso extender meu visto?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Por que minha requisição de visto foi negada?
Vize başvurum neden reddedildi?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Gostaria de registrar meu veículo.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Gostaria de marcar minha __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
prova teórica
teorik sınav
Type test
prova prática de direção
direksiyon sınavı
Type test
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
endereço
adres
Wat zou u graag veranderen?
nome
ad
Wat zou u graag veranderen?
foto
fotoğraf
Wat zou u graag veranderen?
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
perdida
kayıp
Rijbewijs probleem
roubada
çalınmış
Rijbewijs probleem
danificada
hasarlı
Rijbewijs probleem
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Sabıka kaydım yoktur.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot