Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Где я могу найти форму для ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Когда был выдан ваш документ?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Где был выдан ваш [документ] ?
Vragen waar een document is afgegeven
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Мой [документ] украли.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
A informação é confidencial.
Информация конфиденциальна.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Qual é o seu nome?
Как вас зовут?
Vragen naar iemand zijn naam
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Onde você mora?
Где вы живете?
Vragen waar iemand woont
Qual é o seu endereço?
Каков ваш адрес?
Naar iemand zijn adres vragen
Qual é a sua cidadania?
Какое у вас гражданство?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Quando você chegou em [país]?
Когда вы въехали в страну?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Meu estado civil é ___________.
Мое семейное положение -_______.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
solteiro(a)
холост
Burgerlijke staat
casado(a)
Женат/замужем
Burgerlijke staat
separado(a)
Разведен/а
Burgerlijke staat
divorciado(a)
Разведен/а
Burgerlijke staat
coabitação
в сожительстве
Burgerlijke staat
em uma união civil
в гражданском браке
Burgerlijke staat
companheiros/união estável
Не женатая пара
Burgerlijke staat
parceria doméstica
в домашнем партнерстве
Burgerlijke staat
viúvo(a)
вдовец/вдова
Burgerlijke staat
Você tem filhos?
У вас есть дети?
Vragen of iemand kinderen heeft
Você tem dependentes morando com você?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Gostaria de reencontrar minha família.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Que documentos devo trazer?
Какие документы мне нужно принести?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Existem taxas de registro?
Мне нужно платить за регистрацию?
Vragen of er registratiekosten zijn
Estou aqui para o registro de domicílio.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Preciso de seguro de saúde privado?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Что покрывает медицинская страховка?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Taxas hospitalares
Больничные платы
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Taxas de especialistas
Платы специалистам
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Testes de diagnóstico
Диагностические проверки
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Procedimentos cirúrgicos
Хирургические процедуры
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamento psiquiátrico
Психиатрическое лечение
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamentos dentários
Лечение зубов
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamento oftalmológico
Офтальмологическое лечение
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Por que você está requisitando um visto?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Como posso extender meu visto?
Как я могу продлить мою визу?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Por que minha requisição de visto foi negada?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Мне нужно менять номер своей машины?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Gostaria de registrar meu veículo.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Мои водительские права здесь действуют?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Gostaria de marcar minha __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
prova teórica
Теоретический тест
Type test
prova prática de direção
Тест на вождение
Type test
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
endereço
адрес
Wat zou u graag veranderen?
nome
имя
Wat zou u graag veranderen?
foto
фотография
Wat zou u graag veranderen?
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
perdida
потеряно
Rijbewijs probleem
roubada
украдено
Rijbewijs probleem
danificada
повреждено
Rijbewijs probleem
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Eu não tenho antecedentes criminais.
У меня нет судимостей
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot