Roemeens | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Când a fost emis [documentul]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Unde a fost emis [documentul]?
Vragen waar een document is afgegeven
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Când îți expiră ID-ul?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Mi s-a furat [documentul].
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
A informação é confidencial.
Informația este confidențială.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Qual é o seu nome?
Cum vă cheamă?
Vragen naar iemand zijn naam
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Onde você mora?
Unde locuiți?
Vragen waar iemand woont
Qual é o seu endereço?
Care este adresa dumneavoastră?
Naar iemand zijn adres vragen
Qual é a sua cidadania?
Ce cetățenie aveți?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Quando você chegou em [país]?
Când ați ajuns în [țara]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Meu estado civil é ___________.
Starea mea civilă este ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
solteiro(a)
Singur
Burgerlijke staat
casado(a)
Căsătorit/ă
Burgerlijke staat
separado(a)
separat/ă
Burgerlijke staat
divorciado(a)
divorțat/ă
Burgerlijke staat
coabitação
concobinaj
Burgerlijke staat
em uma união civil
într-o uniune civilă
Burgerlijke staat
companheiros/união estável
necăsătorit/ă
Burgerlijke staat
parceria doméstica
partener/ă de viață
Burgerlijke staat
viúvo(a)
văduv/ă
Burgerlijke staat
Você tem filhos?
Aveți copii?
Vragen of iemand kinderen heeft
Você tem dependentes morando com você?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Gostaria de reencontrar minha família.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Que documentos devo trazer?
Ce documente trebuie să aduc?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Existem taxas de registro?
Există vreo taxă de înregistrare?
Vragen of er registratiekosten zijn
Estou aqui para o registro de domicílio.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Preciso de seguro de saúde privado?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Taxas hospitalares
Taxe pentru spitalizare
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Taxas de especialistas
Onorarii ale medicilor specialiști
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Testes de diagnóstico
Test de diagnosticare
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Procedimentos cirúrgicos
Intervenții chirurgicale
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamento psiquiátrico
Tratament psihiatric
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamentos dentários
Tratamente dentare
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamento oftalmológico
Tratamente oftalmologice
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Por que você está requisitando um visto?
De ce solicitați o viză de intrare?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Como posso extender meu visto?
Cum îmi pot extinde viza?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Por que minha requisição de visto foi negada?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Gostaria de registrar meu veículo.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Gostaria de marcar minha __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
prova teórica
testul teoretic
Type test
prova prática de direção
examenul practic
Type test
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
endereço
Adresa
Wat zou u graag veranderen?
nome
nume
Wat zou u graag veranderen?
foto
fotografia
Wat zou u graag veranderen?
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
perdida
pierdut
Rijbewijs probleem
roubada
furat
Rijbewijs probleem
danificada
distrus
Rijbewijs probleem
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Nu am antecedente penale.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Am nivelul necesar de [limbă].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Partenerul meu este __________.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot