Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Vragen waar een document is afgegeven
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Mijn [document] werd gestolen.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
A informação é confidencial.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Qual é o seu nome?
Wat is uw naam?
Vragen naar iemand zijn naam
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Onde você mora?
Waar woont u?
Vragen waar iemand woont
Qual é o seu endereço?
Wat is uw adres?
Naar iemand zijn adres vragen
Qual é a sua cidadania?
Wat is uw nationaliteit?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Quando você chegou em [país]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Meu estado civil é ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
solteiro(a)
alleenstaand
Burgerlijke staat
casado(a)
gehuwd
Burgerlijke staat
separado(a)
uit elkaar
Burgerlijke staat
divorciado(a)
gescheiden
Burgerlijke staat
coabitação
samenwonend
Burgerlijke staat
em uma união civil
geregistreerd partnerschap
Burgerlijke staat
companheiros/união estável
ongetrouwde partners
Burgerlijke staat
parceria doméstica
in een relatie
Burgerlijke staat
viúvo(a)
verweduwd
Burgerlijke staat
Você tem filhos?
Heeft u kinderen?
Vragen of iemand kinderen heeft
Você tem dependentes morando com você?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Gostaria de reencontrar minha família.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Que documentos devo trazer?
Welke documenten moet ik meenemen?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Existem taxas de registro?
Zijn er registratiekosten?
Vragen of er registratiekosten zijn
Estou aqui para o registro de domicílio.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Preciso de seguro de saúde privado?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Taxas hospitalares
Ziekenhuiskosten
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Taxas de especialistas
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Testes de diagnóstico
Diagnostische toets
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Procedimentos cirúrgicos
Chirurgische ingrepen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamento psiquiátrico
Psychiatrische behandeling
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamentos dentários
Tandheelkundige behandelingen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamento oftalmológico
Oogzorg behandelingen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Por que você está requisitando um visto?
Waarom vraagt u een visum aan?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Como posso extender meu visto?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Por que minha requisição de visto foi negada?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Gostaria de registrar meu veículo.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Gostaria de marcar minha __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
prova teórica
theoretische test
Type test
prova prática de direção
rijexamen
Type test
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
endereço
mijn adres
Wat zou u graag veranderen?
nome
mijn naam
Wat zou u graag veranderen?
foto
mijn foto
Wat zou u graag veranderen?
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
perdida
verloren
Rijbewijs probleem
roubada
gestolen
Rijbewijs probleem
danificada
beschadigd
Rijbewijs probleem
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Ik heb een blanco strafblad.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot