Japans | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Vragen waar een document is afgegeven
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
A informação é confidencial.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Qual é o seu nome?
Vragen naar iemand zijn naam
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Onde você mora?
Vragen waar iemand woont
Qual é o seu endereço?
Naar iemand zijn adres vragen
Qual é a sua cidadania?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Quando você chegou em [país]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Meu estado civil é ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
solteiro(a)
Burgerlijke staat
casado(a)
Burgerlijke staat
separado(a)
Burgerlijke staat
divorciado(a)
Burgerlijke staat
coabitação
Burgerlijke staat
em uma união civil
Burgerlijke staat
companheiros/união estável
Burgerlijke staat
parceria doméstica
Burgerlijke staat
viúvo(a)
Burgerlijke staat
Você tem filhos?
Vragen of iemand kinderen heeft
Você tem dependentes morando com você?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Gostaria de reencontrar minha família.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Que documentos devo trazer?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Existem taxas de registro?
Vragen of er registratiekosten zijn
Estou aqui para o registro de domicílio.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Preciso de seguro de saúde privado?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Taxas hospitalares
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Taxas de especialistas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Testes de diagnóstico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Procedimentos cirúrgicos
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamento psiquiátrico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamentos dentários
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamento oftalmológico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Por que você está requisitando um visto?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Como posso extender meu visto?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Por que minha requisição de visto foi negada?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Gostaria de registrar meu veículo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Gostaria de marcar minha __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
prova teórica
Type test
prova prática de direção
Type test
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
endereço
Wat zou u graag veranderen?
nome
Wat zou u graag veranderen?
foto
Wat zou u graag veranderen?
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
perdida
Rijbewijs probleem
roubada
Rijbewijs probleem
danificada
Rijbewijs probleem
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot