Grieks | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Vragen waar men een formulier kan vinden
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Vragen wanneer een document is afgegeven
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Vragen waar een document is afgegeven
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Vragen welke documenten u moet meenemen
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
A informação é confidencial.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Qual é o seu nome?
Πώς σας λένε;
Vragen naar iemand zijn naam
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Onde você mora?
Πού μένετε;
Vragen waar iemand woont
Qual é o seu endereço?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Naar iemand zijn adres vragen
Qual é a sua cidadania?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Quando você chegou em [país]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Meu estado civil é ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
solteiro(a)
ελεύθερος/η
Burgerlijke staat
casado(a)
παντρεμένος/η
Burgerlijke staat
separado(a)
σε διάσταση
Burgerlijke staat
divorciado(a)
χωρισμένος/η
Burgerlijke staat
coabitação
συμβίωση
Burgerlijke staat
em uma união civil
σε αστική ένωση
Burgerlijke staat
companheiros/união estável
ανύπαντροι σύντροφοι
Burgerlijke staat
parceria doméstica
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Burgerlijke staat
viúvo(a)
χήρος/χήρα
Burgerlijke staat
Você tem filhos?
έχετε παιδιά;
Vragen of iemand kinderen heeft
Você tem dependentes morando com você?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Gostaria de reencontrar minha família.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Que documentos devo trazer?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Existem taxas de registro?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Vragen of er registratiekosten zijn
Estou aqui para o registro de domicílio.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Preciso de seguro de saúde privado?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Taxas hospitalares
Τέλη νοσοκομείου
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Taxas de especialistas
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Testes de diagnóstico
Διαγνωστικές εξετάσεις
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Procedimentos cirúrgicos
Χειρουργικές επεμβάσεις
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamento psiquiátrico
Ψυχιατρική θεραπεία
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamentos dentários
Οδοντιατρικές θεραπείες
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamento oftalmológico
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Por que você está requisitando um visto?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Como posso extender meu visto?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Por que minha requisição de visto foi negada?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Gostaria de registrar meu veículo.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Gostaria de marcar minha __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
prova teórica
θεωρητική εξέταση
Type test
prova prática de direção
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Type test
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
endereço
διεύθυνση
Wat zou u graag veranderen?
nome
όνομα
Wat zou u graag veranderen?
foto
φωτογραφία
Wat zou u graag veranderen?
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
perdida
χαμένη
Rijbewijs probleem
roubada
κλεμμένη
Rijbewijs probleem
danificada
κατεστραμμένη
Rijbewijs probleem
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot