Fins | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Vragen waar een document is afgegeven
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
A informação é confidencial.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Qual é o seu nome?
Mikä sinun nimesi on?
Vragen naar iemand zijn naam
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Onde você mora?
Missä sinä asut?
Vragen waar iemand woont
Qual é o seu endereço?
Mikä sinun osoitteesi on?
Naar iemand zijn adres vragen
Qual é a sua cidadania?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Quando você chegou em [país]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Meu estado civil é ___________.
Minä olen _________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
solteiro(a)
naimaton
Burgerlijke staat
casado(a)
naimisissa
Burgerlijke staat
separado(a)
asumuserossa
Burgerlijke staat
divorciado(a)
eronnut
Burgerlijke staat
coabitação
avoliitossa
Burgerlijke staat
em uma união civil
rekisteröidyssä parisuhteessa
Burgerlijke staat
companheiros/união estável
parisuhteessa
Burgerlijke staat
parceria doméstica
avoliitossa
Burgerlijke staat
viúvo(a)
leski
Burgerlijke staat
Você tem filhos?
Onko sinulla lapsia?
Vragen of iemand kinderen heeft
Você tem dependentes morando com você?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Gostaria de reencontrar minha família.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Que documentos devo trazer?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Existem taxas de registro?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Vragen of er registratiekosten zijn
Estou aqui para o registro de domicílio.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Preciso de seguro de saúde privado?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Mitä vakuutus kattaa?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Taxas hospitalares
Sairaalakulut
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Taxas de especialistas
Erikoislääkärikustannukset
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Testes de diagnóstico
Diagnostinen tutkimus
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Procedimentos cirúrgicos
Kirurgiset toimenpiteet
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamento psiquiátrico
Psykiatrinen hoito
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamentos dentários
Hammashoito
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamento oftalmológico
Silmähoito
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Por que você está requisitando um visto?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Como posso extender meu visto?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Por que minha requisição de visto foi negada?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Gostaria de registrar meu veículo.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Gostaria de marcar minha __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
prova teórica
teoriakokeen
Type test
prova prática de direção
inssiajon
Type test
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
endereço
osoitetta
Wat zou u graag veranderen?
nome
nimeä
Wat zou u graag veranderen?
foto
kuvaa
Wat zou u graag veranderen?
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
perdida
kadonneen
Rijbewijs probleem
roubada
varastetun
Rijbewijs probleem
danificada
vaurioituneen
Rijbewijs probleem
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot