Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
您的【文件】是什么时候签发的?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Vragen waar een document is afgegeven
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
请问您的身份证件何时过期?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
您能帮我填一下这个表格吗?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
我的【材料】被偷了。
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Estou completando a solicitação em nome de _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
A informação é confidencial.
这是机密信息。
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Qual é o seu nome?
你叫什么名字?
Vragen naar iemand zijn naam
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Onde você mora?
请问您住在哪里?
Vragen waar iemand woont
Qual é o seu endereço?
请问您的地址是什么?
Naar iemand zijn adres vragen
Qual é a sua cidadania?
请问您的国籍是什么?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Quando você chegou em [país]?
请问您是何时到达【该国】的?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
您能出示一下您的身份证件么?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Meu estado civil é ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
solteiro(a)
单身
Burgerlijke staat
casado(a)
已婚
Burgerlijke staat
separado(a)
分居
Burgerlijke staat
divorciado(a)
离异
Burgerlijke staat
coabitação
同居
Burgerlijke staat
em uma união civil
民事结婚
Burgerlijke staat
companheiros/união estável
未婚伴侣
Burgerlijke staat
parceria doméstica
同居伴侣关系
Burgerlijke staat
viúvo(a)
鳏居
Burgerlijke staat
Você tem filhos?
请问您有孩子吗?
Vragen of iemand kinderen heeft
Você tem dependentes morando com você?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Gostaria de reencontrar minha família.
我想要和家人团聚。
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
我想要在这个城市登记入户。
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Que documentos devo trazer?
请问我应该带什么材料?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Existem taxas de registro?
请问有注册费吗?
Vragen of er registratiekosten zijn
Estou aqui para o registro de domicílio.
我是来进行住址登记。
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
我想要申请居住证。
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
我想要问一下关于保险的问题。
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Preciso de seguro de saúde privado?
我需要私人的健康保险吗?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
O que é coberto pelo seguro de saúde?
请问该保险涵盖哪些方面?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Taxas hospitalares
住院费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Taxas de especialistas
专家费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Testes de diagnóstico
诊疗费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Procedimentos cirúrgicos
外科手术
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamento psiquiátrico
精神治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamentos dentários
牙齿治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamento oftalmológico
眼科治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Por que você está requisitando um visto?
请问您为什么需要入境签证?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Como posso extender meu visto?
我该如何续签我的签证?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Por que minha requisição de visto foi negada?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Tenho que mudar a placa do meu carro?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Gostaria de registrar meu veículo.
我想要登记我的车辆。
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
我想要申请临时驾照。
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Gostaria de marcar minha __________.
我想要预约__________。
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
prova teórica
理论考试
Type test
prova prática de direção
路考
Type test
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
我想要改动驾照上的__________。
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
endereço
地址
Wat zou u graag veranderen?
nome
名字
Wat zou u graag veranderen?
foto
照片
Wat zou u graag veranderen?
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
我想要给驾照添加更高的级别。
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
我想要延长我的驾照。
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
我想要更换一个___________ 驾照。
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
perdida
丢失
Rijbewijs probleem
roubada
被偷了
Rijbewijs probleem
danificada
受损
Rijbewijs probleem
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
我想要申诉我的驾照吊销。
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
我想要申请【国家】国籍。
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Eu não tenho antecedentes criminais.
我没有犯罪记录。
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
我的【语言】达到了等级要求。
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
公民身份申请的费用是哪些?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
我的配偶是【国家】公民。
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot