Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Vragen waar een document is afgegeven
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mój [dokument] został skradziony.
Mijn [document] werd gestolen.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Składam podanie w imieniu _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Podane informacje są poufne.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Jak się Pan/Pani nazywa?
Wat is uw naam?
Vragen naar iemand zijn naam
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Waar woont u?
Vragen waar iemand woont
Jaki jest Pana/Pani adres?
Wat is uw adres?
Naar iemand zijn adres vragen
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Wat is uw nationaliteit?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mój stan cywilny: _____.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
kawaler/panna
alleenstaand
Burgerlijke staat
żonaty/zamężna
gehuwd
Burgerlijke staat
w separacji
uit elkaar
Burgerlijke staat
rozwodnik/rozwódka
gescheiden
Burgerlijke staat
w konkubinacie
samenwonend
Burgerlijke staat
w rejestrowanym związku partnerskim
geregistreerd partnerschap
Burgerlijke staat
w związku partnerskim
ongetrouwde partners
Burgerlijke staat
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in een relatie
Burgerlijke staat
wdowiec/wdowa
verweduwd
Burgerlijke staat
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Heeft u kinderen?
Vragen of iemand kinderen heeft
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Welke documenten moet ik meenemen?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Zijn er registratiekosten?
Vragen of er registratiekosten zijn
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Opłaty za pobyt w szpitalu
Ziekenhuiskosten
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Badania diagnostyczne
Diagnostische toets
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Zabiegi chirurgiczne
Chirurgische ingrepen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Leczenie psychiatryczne
Psychiatrische behandeling
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Leczenie stomatologiczne
Tandheelkundige behandelingen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Leczenie okulistyczne
Oogzorg behandelingen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Waarom vraagt u een visum aan?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
egzamin teoretyczny
theoretische test
Type test
egzamin praktyczny
rijexamen
Type test
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adres
mijn adres
Wat zou u graag veranderen?
nazwisko
mijn naam
Wat zou u graag veranderen?
zdjęcie
mijn foto
Wat zou u graag veranderen?
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
zgubienie (prawa jazdy)
verloren
Rijbewijs probleem
kradzież (prawa jazdy)
gestolen
Rijbewijs probleem
zniszczenie (prawa jazdy)
beschadigd
Rijbewijs probleem
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Ik heb een blanco strafblad.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot