Hongaars | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Hol találom a ____űrlapot?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Vragen waar een document is afgegeven
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mój [dokument] został skradziony.
Ellopták a [dokumentumomat].
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Składam podanie w imieniu _____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Podane informacje są poufne.
Az információ bizalmas.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Jak się Pan/Pani nazywa?
Hogy hívják?
Vragen naar iemand zijn naam
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Mikor és hol született?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Hol lakik?
Vragen waar iemand woont
Jaki jest Pana/Pani adres?
Mi a címe?
Naar iemand zijn adres vragen
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Mi az állampolgársága?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Mikor érkezett [országba]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mój stan cywilny: _____.
A családi állapotom ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
kawaler/panna
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Burgerlijke staat
żonaty/zamężna
házas
Burgerlijke staat
w separacji
külön él a házastársától
Burgerlijke staat
rozwodnik/rozwódka
elvált
Burgerlijke staat
w konkubinacie
élettársi kapcsolatban van
Burgerlijke staat
w rejestrowanym związku partnerskim
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Burgerlijke staat
w związku partnerskim
élettársi kapcsolatban van
Burgerlijke staat
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
élettársi kapcsolatban van
Burgerlijke staat
wdowiec/wdowa
özvegy
Burgerlijke staat
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Vannak gyermekei?
Vragen of iemand kinderen heeft
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Élnek önnel eltartottak?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Szeretnék regisztrálni.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Van regisztrációs díj?
Vragen of er registratiekosten zijn
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Mit fedez a biztosítás?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Opłaty za pobyt w szpitalu
Kórházi költségek
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Szakorvos
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Badania diagnostyczne
Diagnosztikai vizsgálatok
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Zabiegi chirurgiczne
Műtéti beavatkozás
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Leczenie psychiatryczne
Pszichiátriai kezelés
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Leczenie stomatologiczne
Fogorvosi kezelés
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Leczenie okulistyczne
Szemészeti kezelés
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Érvényes itt a jogosítványom?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
egzamin teoretyczny
elméleti vizsga
Type test
egzamin praktyczny
gyakorlati vizsga
Type test
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adres
cím
Wat zou u graag veranderen?
nazwisko
név
Wat zou u graag veranderen?
zdjęcie
fénykép
Wat zou u graag veranderen?
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
zgubienie (prawa jazdy)
elveszett
Rijbewijs probleem
kradzież (prawa jazdy)
ellopott
Rijbewijs probleem
zniszczenie (prawa jazdy)
sérült
Rijbewijs probleem
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Büntetlen előéletű vagyok.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot