Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Where can I find the form for ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
When was your [document] issued?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Where was your [document] issued?
Vragen waar een document is afgegeven
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
When does your ID expire?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Could you help me fill out the form?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
What documents should I bring for __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mój [dokument] został skradziony.
My [document] has been stolen.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Składam podanie w imieniu _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Podane informacje są poufne.
The information is confidential.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Can you give me a receipt for this application?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Jak się Pan/Pani nazywa?
What is your name?
Vragen naar iemand zijn naam
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Could you please tell me your place and date of birth?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Where do you live?
Vragen waar iemand woont
Jaki jest Pana/Pani adres?
What is your address?
Naar iemand zijn adres vragen
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
What is your citizenship?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
When did you arrive in [country]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Could you please show me your ID?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mój stan cywilny: _____.
My marital status is ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
kawaler/panna
single
Burgerlijke staat
żonaty/zamężna
married
Burgerlijke staat
w separacji
separated
Burgerlijke staat
rozwodnik/rozwódka
divorced
Burgerlijke staat
w konkubinacie
cohabiting
Burgerlijke staat
w rejestrowanym związku partnerskim
in a civil union
Burgerlijke staat
w związku partnerskim
unmarried partners
Burgerlijke staat
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in a domestic partnership
Burgerlijke staat
wdowiec/wdowa
widowed
Burgerlijke staat
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Do you have children?
Vragen of iemand kinderen heeft
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Do you have dependents living with you?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
I would like to reunite with my family.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
I would like to register in the city.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
What documents shall I bring?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Are there any registration fees?
Vragen of er registratiekosten zijn
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
I am here for the domicile registration.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
I would like to apply for a residence permit.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Do I need private health insurance?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
What is covered by the health insurance?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Opłaty za pobyt w szpitalu
Hospital fees
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Specialists' fees
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Badania diagnostyczne
Diagnostic tests
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Zabiegi chirurgiczne
Surgical procedures
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Leczenie psychiatryczne
Psychiatric treatment
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Leczenie stomatologiczne
Dental treatments
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Leczenie okulistyczne
Eye care treatment
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Why are you requesting the entry visa?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Do I need a visa to visit [country]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
How can I extend my visa?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Why has my visa application been rejected?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Can I apply to become a permanent resident?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Do I have to change the license plate of my car?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
I would like to register my vehicle.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Is my driving licence valid here?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
I would like to apply for a provisional driving license.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
I would like to book my __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
egzamin teoretyczny
theory test
Type test
egzamin praktyczny
driving test
Type test
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
I would like to change the ____________on my driving license.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adres
address
Wat zou u graag veranderen?
nazwisko
name
Wat zou u graag veranderen?
zdjęcie
photo
Wat zou u graag veranderen?
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
I would like to add higher categories to my driving license.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
I would like to renew my driving license.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
I would like to replace a ___________ driving license.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
zgubienie (prawa jazdy)
lost
Rijbewijs probleem
kradzież (prawa jazdy)
stolen
Rijbewijs probleem
zniszczenie (prawa jazdy)
damaged
Rijbewijs probleem
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
I would like to appeal my license suspension.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Where can I register for the [language] test?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
I have a clean criminal record.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
I have the required level of [language].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
What are the fees for citizenship application?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot