Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
您的【文件】是什么时候签发的?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Vragen waar een document is afgegeven
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
请问您的身份证件何时过期?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
您能帮我填一下这个表格吗?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mój [dokument] został skradziony.
我的【材料】被偷了。
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Składam podanie w imieniu _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Podane informacje są poufne.
这是机密信息。
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Jak się Pan/Pani nazywa?
你叫什么名字?
Vragen naar iemand zijn naam
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Gdzie Pan/Pani mieszka?
请问您住在哪里?
Vragen waar iemand woont
Jaki jest Pana/Pani adres?
请问您的地址是什么?
Naar iemand zijn adres vragen
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
请问您的国籍是什么?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
请问您是何时到达【该国】的?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
您能出示一下您的身份证件么?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mój stan cywilny: _____.
我的婚姻状况是____ 。
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
kawaler/panna
单身
Burgerlijke staat
żonaty/zamężna
已婚
Burgerlijke staat
w separacji
分居
Burgerlijke staat
rozwodnik/rozwódka
离异
Burgerlijke staat
w konkubinacie
同居
Burgerlijke staat
w rejestrowanym związku partnerskim
民事结婚
Burgerlijke staat
w związku partnerskim
未婚伴侣
Burgerlijke staat
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
同居伴侣关系
Burgerlijke staat
wdowiec/wdowa
鳏居
Burgerlijke staat
Czy ma Pan/Pani dzieci?
请问您有孩子吗?
Vragen of iemand kinderen heeft
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
我想要和家人团聚。
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
我想要在这个城市登记入户。
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
请问我应该带什么材料?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
请问有注册费吗?
Vragen of er registratiekosten zijn
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
我是来进行住址登记。
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
我想要申请居住证。
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
我想要问一下关于保险的问题。
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
我需要私人的健康保险吗?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
请问该保险涵盖哪些方面?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Opłaty za pobyt w szpitalu
住院费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Opłaty za konsultacje u specjalistów
专家费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Badania diagnostyczne
诊疗费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Zabiegi chirurgiczne
外科手术
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Leczenie psychiatryczne
精神治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Leczenie stomatologiczne
牙齿治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Leczenie okulistyczne
眼科治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
请问您为什么需要入境签证?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
我该如何续签我的签证?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
我想要登记我的车辆。
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
我想要申请临时驾照。
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
我想要预约__________。
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
egzamin teoretyczny
理论考试
Type test
egzamin praktyczny
路考
Type test
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
我想要改动驾照上的__________。
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adres
地址
Wat zou u graag veranderen?
nazwisko
名字
Wat zou u graag veranderen?
zdjęcie
照片
Wat zou u graag veranderen?
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
我想要给驾照添加更高的级别。
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
我想要延长我的驾照。
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
我想要更换一个___________ 驾照。
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
zgubienie (prawa jazdy)
丢失
Rijbewijs probleem
kradzież (prawa jazdy)
被偷了
Rijbewijs probleem
zniszczenie (prawa jazdy)
受损
Rijbewijs probleem
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
我想要申诉我的驾照吊销。
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
我想要申请【国家】国籍。
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
我没有犯罪记录。
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
我的【语言】达到了等级要求。
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
公民身份申请的费用是哪些?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
我的配偶是【国家】公民。
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot