Zweeds | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Waar werd uw [document] afgegeven?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Vragen waar een document is afgegeven
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
När går din legitimation ut?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mijn [document] werd gestolen.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Deze informatie is vertrouwelijk.
Denna information är konfidentiell.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Wat is uw naam?
Vad heter du?
Vragen naar iemand zijn naam
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Waar woont u?
Var bor du?
Vragen waar iemand woont
Wat is uw adres?
Vad är din adress?
Naar iemand zijn adres vragen
Wat is uw nationaliteit?
Vilken nationalitet tillhör du?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
När anlände du till [landet]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Kan du visa mig din legitimation?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Min civilstatus är __________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
alleenstaand
singel
Burgerlijke staat
gehuwd
gift
Burgerlijke staat
uit elkaar
separerad
Burgerlijke staat
gescheiden
skild
Burgerlijke staat
samenwonend
sambo
Burgerlijke staat
geregistreerd partnerschap
i ett partnerskap
Burgerlijke staat
ongetrouwde partners
ogift par
Burgerlijke staat
in een relatie
i ett partnerskap
Burgerlijke staat
verweduwd
änka
Burgerlijke staat
Heeft u kinderen?
Har du barn?
Vragen of iemand kinderen heeft
Heeft u inwonende personen ten laste?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Welke documenten moet ik meenemen?
Vilka dokument ska jag ta med?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Zijn er registratiekosten?
Kostar det något att registrera sig?
Vragen of er registratiekosten zijn
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Jag vill registrera min bostad.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Ziekenhuiskosten
Patientavgifter
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Specialistkostnader
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostische toets
Diagnostiska prov
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Chirurgische ingrepen
Kirurgiska ingrepp
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatrische behandeling
Psykiatrisk behandling
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tandheelkundige behandelingen
Tandbehandlingar
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Oogzorg behandelingen
Ögonbehandling
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Waarom vraagt u een visum aan?
Varför begär du ett inresevisum?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Är mitt körkort giltigt här?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
theoretische test
teoriprov
Type test
rijexamen
uppkörning
Type test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
mijn adres
adressen
Wat zou u graag veranderen?
mijn naam
namnet
Wat zou u graag veranderen?
mijn foto
bilden
Wat zou u graag veranderen?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
verloren
borttappat
Rijbewijs probleem
gestolen
stulet
Rijbewijs probleem
beschadigd
förstört
Rijbewijs probleem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Ik heb een blanco strafblad.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot