Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Waar werd uw [document] afgegeven?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Vragen waar een document is afgegeven
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
¿Cuándo caduca su DNI?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mijn [document] werd gestolen.
Me han robado el/la (documento).
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Deze informatie is vertrouwelijk.
La información es confidencial.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Wat is uw naam?
¿Cómo se llama usted?
Vragen naar iemand zijn naam
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Waar woont u?
¿Dónde vive usted?
Vragen waar iemand woont
Wat is uw adres?
¿Cuál es su dirección?
Naar iemand zijn adres vragen
Wat is uw nationaliteit?
¿Cuál es su nacionalidad?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
¿Cuándo llegó a (país)?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
¿Me deja su DNI, por favor?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Mi estado civil es ______________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
alleenstaand
soltero/a
Burgerlijke staat
gehuwd
casado/a
Burgerlijke staat
uit elkaar
separado/a
Burgerlijke staat
gescheiden
divorciado/a
Burgerlijke staat
samenwonend
cohabitante
Burgerlijke staat
geregistreerd partnerschap
en unión civil
Burgerlijke staat
ongetrouwde partners
pareja de hecho
Burgerlijke staat
in een relatie
pareja de hecho
Burgerlijke staat
verweduwd
viudo/a
Burgerlijke staat
Heeft u kinderen?
¿Tiene usted hijos?
Vragen of iemand kinderen heeft
Heeft u inwonende personen ten laste?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Me gustaría empadronarme.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Welke documenten moet ik meenemen?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Zijn er registratiekosten?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Vragen of er registratiekosten zijn
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Vengo a registrar mi domicilio.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Ziekenhuiskosten
Tasas hospitalarias
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Honorarios de médicos especialistas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostische toets
Pruebas diagnósticas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Chirurgische ingrepen
Intervenciones quirúrjicas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatrische behandeling
Tratamiento psiquiátrico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tandheelkundige behandelingen
Tratamientos dentales
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Oogzorg behandelingen
Tratamientos oftalmológicos
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Waarom vraagt u een visum aan?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Is mijn rijbewijs hier geldig?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
theoretische test
el examen teórico
Type test
rijexamen
el examen práctico
Type test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
mijn adres
la dirección
Wat zou u graag veranderen?
mijn naam
el nombre
Wat zou u graag veranderen?
mijn foto
la fotografía
Wat zou u graag veranderen?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
verloren
lo he perdido
Rijbewijs probleem
gestolen
me lo han robado
Rijbewijs probleem
beschadigd
se ha dañado
Rijbewijs probleem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Ik heb een blanco strafblad.
No tengo antecedentes penales.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot