Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Где я могу найти форму для ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Когда был выдан ваш документ?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Waar werd uw [document] afgegeven?
Где был выдан ваш [документ] ?
Vragen waar een document is afgegeven
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mijn [document] werd gestolen.
Мой [документ] украли.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Я заполняю это заявление от лица______.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Deze informatie is vertrouwelijk.
Информация конфиденциальна.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Wat is uw naam?
Как вас зовут?
Vragen naar iemand zijn naam
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Waar woont u?
Где вы живете?
Vragen waar iemand woont
Wat is uw adres?
Каков ваш адрес?
Naar iemand zijn adres vragen
Wat is uw nationaliteit?
Какое у вас гражданство?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Когда вы въехали в страну?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Мое семейное положение -_______.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
alleenstaand
холост
Burgerlijke staat
gehuwd
Женат/замужем
Burgerlijke staat
uit elkaar
Разведен/а
Burgerlijke staat
gescheiden
Разведен/а
Burgerlijke staat
samenwonend
в сожительстве
Burgerlijke staat
geregistreerd partnerschap
в гражданском браке
Burgerlijke staat
ongetrouwde partners
Не женатая пара
Burgerlijke staat
in een relatie
в домашнем партнерстве
Burgerlijke staat
verweduwd
вдовец/вдова
Burgerlijke staat
Heeft u kinderen?
У вас есть дети?
Vragen of iemand kinderen heeft
Heeft u inwonende personen ten laste?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Welke documenten moet ik meenemen?
Какие документы мне нужно принести?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Zijn er registratiekosten?
Мне нужно платить за регистрацию?
Vragen of er registratiekosten zijn
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Что покрывает медицинская страховка?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Ziekenhuiskosten
Больничные платы
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Платы специалистам
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostische toets
Диагностические проверки
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Chirurgische ingrepen
Хирургические процедуры
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatrische behandeling
Психиатрическое лечение
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tandheelkundige behandelingen
Лечение зубов
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Oogzorg behandelingen
Офтальмологическое лечение
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Waarom vraagt u een visum aan?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Как я могу продлить мою визу?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Мне нужно менять номер своей машины?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Мои водительские права здесь действуют?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
theoretische test
Теоретический тест
Type test
rijexamen
Тест на вождение
Type test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
mijn adres
адрес
Wat zou u graag veranderen?
mijn naam
имя
Wat zou u graag veranderen?
mijn foto
фотография
Wat zou u graag veranderen?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
verloren
потеряно
Rijbewijs probleem
gestolen
украдено
Rijbewijs probleem
beschadigd
повреждено
Rijbewijs probleem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Ik heb een blanco strafblad.
У меня нет судимостей
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot