Roemeens | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Când a fost emis [documentul]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Waar werd uw [document] afgegeven?
Unde a fost emis [documentul]?
Vragen waar een document is afgegeven
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Când îți expiră ID-ul?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mijn [document] werd gestolen.
Mi s-a furat [documentul].
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Deze informatie is vertrouwelijk.
Informația este confidențială.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Wat is uw naam?
Cum vă cheamă?
Vragen naar iemand zijn naam
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Waar woont u?
Unde locuiți?
Vragen waar iemand woont
Wat is uw adres?
Care este adresa dumneavoastră?
Naar iemand zijn adres vragen
Wat is uw nationaliteit?
Ce cetățenie aveți?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Când ați ajuns în [țara]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Starea mea civilă este ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
alleenstaand
Singur
Burgerlijke staat
gehuwd
Căsătorit/ă
Burgerlijke staat
uit elkaar
separat/ă
Burgerlijke staat
gescheiden
divorțat/ă
Burgerlijke staat
samenwonend
concobinaj
Burgerlijke staat
geregistreerd partnerschap
într-o uniune civilă
Burgerlijke staat
ongetrouwde partners
necăsătorit/ă
Burgerlijke staat
in een relatie
partener/ă de viață
Burgerlijke staat
verweduwd
văduv/ă
Burgerlijke staat
Heeft u kinderen?
Aveți copii?
Vragen of iemand kinderen heeft
Heeft u inwonende personen ten laste?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Welke documenten moet ik meenemen?
Ce documente trebuie să aduc?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Zijn er registratiekosten?
Există vreo taxă de înregistrare?
Vragen of er registratiekosten zijn
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Ziekenhuiskosten
Taxe pentru spitalizare
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Onorarii ale medicilor specialiști
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostische toets
Test de diagnosticare
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Chirurgische ingrepen
Intervenții chirurgicale
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatrische behandeling
Tratament psihiatric
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tandheelkundige behandelingen
Tratamente dentare
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Oogzorg behandelingen
Tratamente oftalmologice
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Waarom vraagt u een visum aan?
De ce solicitați o viză de intrare?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Cum îmi pot extinde viza?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
theoretische test
testul teoretic
Type test
rijexamen
examenul practic
Type test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
mijn adres
Adresa
Wat zou u graag veranderen?
mijn naam
nume
Wat zou u graag veranderen?
mijn foto
fotografia
Wat zou u graag veranderen?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
verloren
pierdut
Rijbewijs probleem
gestolen
furat
Rijbewijs probleem
beschadigd
distrus
Rijbewijs probleem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Ik heb een blanco strafblad.
Nu am antecedente penale.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Am nivelul necesar de [limbă].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Partenerul meu este __________.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot