Portugees | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Waar werd uw [document] afgegeven?
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Vragen waar een document is afgegeven
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mijn [document] werd gestolen.
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Deze informatie is vertrouwelijk.
A informação é confidencial.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Wat is uw naam?
Qual é o seu nome?
Vragen naar iemand zijn naam
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Waar woont u?
Onde você mora?
Vragen waar iemand woont
Wat is uw adres?
Qual é o seu endereço?
Naar iemand zijn adres vragen
Wat is uw nationaliteit?
Qual é a sua cidadania?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Quando você chegou em [país]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Meu estado civil é ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
alleenstaand
solteiro(a)
Burgerlijke staat
gehuwd
casado(a)
Burgerlijke staat
uit elkaar
separado(a)
Burgerlijke staat
gescheiden
divorciado(a)
Burgerlijke staat
samenwonend
coabitação
Burgerlijke staat
geregistreerd partnerschap
em uma união civil
Burgerlijke staat
ongetrouwde partners
companheiros/união estável
Burgerlijke staat
in een relatie
parceria doméstica
Burgerlijke staat
verweduwd
viúvo(a)
Burgerlijke staat
Heeft u kinderen?
Você tem filhos?
Vragen of iemand kinderen heeft
Heeft u inwonende personen ten laste?
Você tem dependentes morando com você?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Gostaria de reencontrar minha família.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Welke documenten moet ik meenemen?
Que documentos devo trazer?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Zijn er registratiekosten?
Existem taxas de registro?
Vragen of er registratiekosten zijn
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Estou aqui para o registro de domicílio.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Preciso de seguro de saúde privado?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Ziekenhuiskosten
Taxas hospitalares
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Taxas de especialistas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostische toets
Testes de diagnóstico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Chirurgische ingrepen
Procedimentos cirúrgicos
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatrische behandeling
Tratamento psiquiátrico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tandheelkundige behandelingen
Tratamentos dentários
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Oogzorg behandelingen
Tratamento oftalmológico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Waarom vraagt u een visum aan?
Por que você está requisitando um visto?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Como posso extender meu visto?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Por que minha requisição de visto foi negada?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Gostaria de registrar meu veículo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Is mijn rijbewijs hier geldig?
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Gostaria de marcar minha __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
theoretische test
prova teórica
Type test
rijexamen
prova prática de direção
Type test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
mijn adres
endereço
Wat zou u graag veranderen?
mijn naam
nome
Wat zou u graag veranderen?
mijn foto
foto
Wat zou u graag veranderen?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
verloren
perdida
Rijbewijs probleem
gestolen
roubada
Rijbewijs probleem
beschadigd
danificada
Rijbewijs probleem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Ik heb een blanco strafblad.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot