Pools | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Waar werd uw [document] afgegeven?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Vragen waar een document is afgegeven
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mijn [document] werd gestolen.
Mój [dokument] został skradziony.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Składam podanie w imieniu _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Deze informatie is vertrouwelijk.
Podane informacje są poufne.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Wat is uw naam?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Vragen naar iemand zijn naam
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Waar woont u?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Vragen waar iemand woont
Wat is uw adres?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Naar iemand zijn adres vragen
Wat is uw nationaliteit?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
alleenstaand
kawaler/panna
Burgerlijke staat
gehuwd
żonaty/zamężna
Burgerlijke staat
uit elkaar
w separacji
Burgerlijke staat
gescheiden
rozwodnik/rozwódka
Burgerlijke staat
samenwonend
w konkubinacie
Burgerlijke staat
geregistreerd partnerschap
w rejestrowanym związku partnerskim
Burgerlijke staat
ongetrouwde partners
w związku partnerskim
Burgerlijke staat
in een relatie
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Burgerlijke staat
verweduwd
wdowiec/wdowa
Burgerlijke staat
Heeft u kinderen?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Vragen of iemand kinderen heeft
Heeft u inwonende personen ten laste?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Welke documenten moet ik meenemen?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Zijn er registratiekosten?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Vragen of er registratiekosten zijn
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Ziekenhuiskosten
Opłaty za pobyt w szpitalu
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostische toets
Badania diagnostyczne
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Chirurgische ingrepen
Zabiegi chirurgiczne
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatrische behandeling
Leczenie psychiatryczne
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tandheelkundige behandelingen
Leczenie stomatologiczne
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Oogzorg behandelingen
Leczenie okulistyczne
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Waarom vraagt u een visum aan?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
theoretische test
egzamin teoretyczny
Type test
rijexamen
egzamin praktyczny
Type test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
mijn adres
adres
Wat zou u graag veranderen?
mijn naam
nazwisko
Wat zou u graag veranderen?
mijn foto
zdjęcie
Wat zou u graag veranderen?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
verloren
zgubienie (prawa jazdy)
Rijbewijs probleem
gestolen
kradzież (prawa jazdy)
Rijbewijs probleem
beschadigd
zniszczenie (prawa jazdy)
Rijbewijs probleem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Ik heb een blanco strafblad.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot