Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Waar werd uw [document] afgegeven?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Vragen waar een document is afgegeven
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mijn [document] werd gestolen.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Deze informatie is vertrouwelijk.
Le informazioni sono riservate.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Wat is uw naam?
Come si chiama?
Vragen naar iemand zijn naam
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Waar woont u?
Dove risiede?
Vragen waar iemand woont
Wat is uw adres?
Qual è il suo indirizzo?
Naar iemand zijn adres vragen
Wat is uw nationaliteit?
Qual è la sua cittadinanza?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Il mio stato civile è __________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
alleenstaand
celibe (m) / nubile (f)
Burgerlijke staat
gehuwd
coniugato/a
Burgerlijke staat
uit elkaar
separato/a
Burgerlijke staat
gescheiden
divorziato/a
Burgerlijke staat
samenwonend
convivente
Burgerlijke staat
geregistreerd partnerschap
in un'unione civile
Burgerlijke staat
ongetrouwde partners
in una coppia non sposata
Burgerlijke staat
in een relatie
in un'unione di fatto
Burgerlijke staat
verweduwd
vedovo/a
Burgerlijke staat
Heeft u kinderen?
Ha figli?
Vragen of iemand kinderen heeft
Heeft u inwonende personen ten laste?
Ha familiari a carico?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Welke documenten moet ik meenemen?
Quali documenti devo portare?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Zijn er registratiekosten?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Vragen of er registratiekosten zijn
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Ziekenhuiskosten
Spese ospedaliere
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Spese per la consultazione di uno specialista
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostische toets
Test diagnostici
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Chirurgische ingrepen
Operazioni chirurgiche
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatrische behandeling
Trattamento psichiatrico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tandheelkundige behandelingen
Cure dentali
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Oogzorg behandelingen
Cure oculistiche
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Waarom vraagt u een visum aan?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Is mijn rijbewijs hier geldig?
La mia patente di guida è valida?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
theoretische test
esame di teoria
Type test
rijexamen
esame di guida
Type test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
mijn adres
l'indirizzo
Wat zou u graag veranderen?
mijn naam
il nome
Wat zou u graag veranderen?
mijn foto
la foto
Wat zou u graag veranderen?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
verloren
smarrita
Rijbewijs probleem
gestolen
rubata
Rijbewijs probleem
beschadigd
deteriorata
Rijbewijs probleem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Ik heb een blanco strafblad.
Non ho precedenti penali.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot