Hongaars | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Hol találom a ____űrlapot?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Waar werd uw [document] afgegeven?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Vragen waar een document is afgegeven
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mijn [document] werd gestolen.
Ellopták a [dokumentumomat].
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Deze informatie is vertrouwelijk.
Az információ bizalmas.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Wat is uw naam?
Hogy hívják?
Vragen naar iemand zijn naam
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Mikor és hol született?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Waar woont u?
Hol lakik?
Vragen waar iemand woont
Wat is uw adres?
Mi a címe?
Naar iemand zijn adres vragen
Wat is uw nationaliteit?
Mi az állampolgársága?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Mikor érkezett [országba]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mijn burgerlijke staat is ___________.
A családi állapotom ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
alleenstaand
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Burgerlijke staat
gehuwd
házas
Burgerlijke staat
uit elkaar
külön él a házastársától
Burgerlijke staat
gescheiden
elvált
Burgerlijke staat
samenwonend
élettársi kapcsolatban van
Burgerlijke staat
geregistreerd partnerschap
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Burgerlijke staat
ongetrouwde partners
élettársi kapcsolatban van
Burgerlijke staat
in een relatie
élettársi kapcsolatban van
Burgerlijke staat
verweduwd
özvegy
Burgerlijke staat
Heeft u kinderen?
Vannak gyermekei?
Vragen of iemand kinderen heeft
Heeft u inwonende personen ten laste?
Élnek önnel eltartottak?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Szeretnék regisztrálni.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Welke documenten moet ik meenemen?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Zijn er registratiekosten?
Van regisztrációs díj?
Vragen of er registratiekosten zijn
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Mit fedez a biztosítás?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Ziekenhuiskosten
Kórházi költségek
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Szakorvos
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostische toets
Diagnosztikai vizsgálatok
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Chirurgische ingrepen
Műtéti beavatkozás
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatrische behandeling
Pszichiátriai kezelés
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tandheelkundige behandelingen
Fogorvosi kezelés
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Oogzorg behandelingen
Szemészeti kezelés
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Waarom vraagt u een visum aan?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Érvényes itt a jogosítványom?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
theoretische test
elméleti vizsga
Type test
rijexamen
gyakorlati vizsga
Type test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
mijn adres
cím
Wat zou u graag veranderen?
mijn naam
név
Wat zou u graag veranderen?
mijn foto
fénykép
Wat zou u graag veranderen?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
verloren
elveszett
Rijbewijs probleem
gestolen
ellopott
Rijbewijs probleem
beschadigd
sérült
Rijbewijs probleem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Ik heb een blanco strafblad.
Büntetlen előéletű vagyok.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot