Esperanto | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Waar werd uw [document] afgegeven?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Vragen waar een document is afgegeven
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Kiam elspiras via legitimilo?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mijn [document] werd gestolen.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Deze informatie is vertrouwelijk.
La informo estas konfidenca.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Wat is uw naam?
Kiel vi nomiĝas?
Vragen naar iemand zijn naam
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Waar woont u?
Kie vi loĝas?
Vragen waar iemand woont
Wat is uw adres?
Kio estas via adreso?
Naar iemand zijn adres vragen
Wat is uw nationaliteit?
Kio estas via civitaneco?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Mia edzecostato estas ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
alleenstaand
senedza
Burgerlijke staat
gehuwd
edziĝinta
Burgerlijke staat
uit elkaar
apartiga
Burgerlijke staat
gescheiden
eksedziĝinta
Burgerlijke staat
samenwonend
kunviva
Burgerlijke staat
geregistreerd partnerschap
en civila kuniĝo
Burgerlijke staat
ongetrouwde partners
fraŭlaj partneroj
Burgerlijke staat
in een relatie
en hejma partnereco
Burgerlijke staat
verweduwd
vidvina
Burgerlijke staat
Heeft u kinderen?
Ĉu vi havas infanojn?
Vragen of iemand kinderen heeft
Heeft u inwonende personen ten laste?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Welke documenten moet ik meenemen?
Kion dokumentojn mi alportus?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Zijn er registratiekosten?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Vragen of er registratiekosten zijn
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Ziekenhuiskosten
Hospitalokotizoj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Kotizoj por la ekspertoj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostische toets
Diagnozoprovoj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Chirurgische ingrepen
Kirurgiaj proceduroj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatrische behandeling
Psikiatria kuracado
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tandheelkundige behandelingen
Dentaj kuracadoj
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Oogzorg behandelingen
Okula kuracado
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Waarom vraagt u een visum aan?
Kial vi petas la enirovizon?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
theoretische test
teorian teston
Type test
rijexamen
veturantan teston
Type test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
mijn adres
adreson
Wat zou u graag veranderen?
mijn naam
nomon
Wat zou u graag veranderen?
mijn foto
foton
Wat zou u graag veranderen?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
verloren
perdatan
Rijbewijs probleem
gestolen
ŝtelatan
Rijbewijs probleem
beschadigd
difektatan
Rijbewijs probleem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Ik heb een blanco strafblad.
Mi havas puran krimliston
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot