Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Where can I find the form for ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
When was your [document] issued?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Waar werd uw [document] afgegeven?
Where was your [document] issued?
Vragen waar een document is afgegeven
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
When does your ID expire?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Could you help me fill out the form?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
What documents should I bring for __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mijn [document] werd gestolen.
My [document] has been stolen.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
I am completing this application on behalf of _____ .
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Deze informatie is vertrouwelijk.
The information is confidential.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Can you give me a receipt for this application?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Wat is uw naam?
What is your name?
Vragen naar iemand zijn naam
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Could you please tell me your place and date of birth?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Waar woont u?
Where do you live?
Vragen waar iemand woont
Wat is uw adres?
What is your address?
Naar iemand zijn adres vragen
Wat is uw nationaliteit?
What is your citizenship?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
When did you arrive in [country]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Could you please show me your ID?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mijn burgerlijke staat is ___________.
My marital status is ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
alleenstaand
single
Burgerlijke staat
gehuwd
married
Burgerlijke staat
uit elkaar
separated
Burgerlijke staat
gescheiden
divorced
Burgerlijke staat
samenwonend
cohabiting
Burgerlijke staat
geregistreerd partnerschap
in a civil union
Burgerlijke staat
ongetrouwde partners
unmarried partners
Burgerlijke staat
in een relatie
in a domestic partnership
Burgerlijke staat
verweduwd
widowed
Burgerlijke staat
Heeft u kinderen?
Do you have children?
Vragen of iemand kinderen heeft
Heeft u inwonende personen ten laste?
Do you have dependents living with you?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
I would like to reunite with my family.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
I would like to register in the city.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Welke documenten moet ik meenemen?
What documents shall I bring?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Zijn er registratiekosten?
Are there any registration fees?
Vragen of er registratiekosten zijn
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
I am here for the domicile registration.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
I would like to apply for a residence permit.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Do I need private health insurance?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
What is covered by the health insurance?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Ziekenhuiskosten
Hospital fees
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Specialists' fees
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostische toets
Diagnostic tests
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Chirurgische ingrepen
Surgical procedures
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatrische behandeling
Psychiatric treatment
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tandheelkundige behandelingen
Dental treatments
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Oogzorg behandelingen
Eye care treatment
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Waarom vraagt u een visum aan?
Why are you requesting the entry visa?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Do I need a visa to visit [country]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
How can I extend my visa?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Why has my visa application been rejected?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Can I apply to become a permanent resident?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Do I have to change the license plate of my car?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
I would like to register my vehicle.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Is my driving licence valid here?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
I would like to apply for a provisional driving license.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
I would like to book my __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
theoretische test
theory test
Type test
rijexamen
driving test
Type test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
I would like to change the ____________on my driving license.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
mijn adres
address
Wat zou u graag veranderen?
mijn naam
name
Wat zou u graag veranderen?
mijn foto
photo
Wat zou u graag veranderen?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
I would like to add higher categories to my driving license.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
I would like to renew my driving license.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
I would like to replace a ___________ driving license.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
verloren
lost
Rijbewijs probleem
gestolen
stolen
Rijbewijs probleem
beschadigd
damaged
Rijbewijs probleem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
I would like to appeal my license suspension.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Where can I register for the [language] test?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Ik heb een blanco strafblad.
I have a clean criminal record.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
I have the required level of [language].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
What are the fees for citizenship application?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot