Duits | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Waar werd uw [document] afgegeven?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Vragen waar een document is afgegeven
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mijn [document] werd gestolen.
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Deze informatie is vertrouwelijk.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Wat is uw naam?
Wie heißen Sie?
Vragen naar iemand zijn naam
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Waar woont u?
Wo wohnen Sie?
Vragen waar iemand woont
Wat is uw adres?
Wie ist Ihre Adresse?
Naar iemand zijn adres vragen
Wat is uw nationaliteit?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Mein Familienstand ist_____.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
alleenstaand
ledig
Burgerlijke staat
gehuwd
verheiratet
Burgerlijke staat
uit elkaar
getrennt
Burgerlijke staat
gescheiden
geschieden
Burgerlijke staat
samenwonend
zusammenlebend
Burgerlijke staat
geregistreerd partnerschap
in einer eingetragenen Partnerschaft
Burgerlijke staat
ongetrouwde partners
unverheiratetes Paar
Burgerlijke staat
in een relatie
in einer Partnerschaft
Burgerlijke staat
verweduwd
verwitwet
Burgerlijke staat
Heeft u kinderen?
Haben Sie Kinder?
Vragen of iemand kinderen heeft
Heeft u inwonende personen ten laste?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Welke documenten moet ik meenemen?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Zijn er registratiekosten?
Gibt es Anmeldegebühren?
Vragen of er registratiekosten zijn
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Ziekenhuiskosten
Krankenhausgebühren
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Facharztkosten
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostische toets
Diagnosetests
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Chirurgische ingrepen
Chirurgische Eingriffe
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatrische behandeling
Psychiatrische Behandlung
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tandheelkundige behandelingen
Zahnbehandlungen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Oogzorg behandelingen
Augenbehandlungen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Waarom vraagt u een visum aan?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
theoretische test
den Theorieteil
Type test
rijexamen
den praktischen Teil
Type test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
mijn adres
die Adresse
Wat zou u graag veranderen?
mijn naam
den Namen
Wat zou u graag veranderen?
mijn foto
das Foto
Wat zou u graag veranderen?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
verloren
verlorenen
Rijbewijs probleem
gestolen
gestohlenen
Rijbewijs probleem
beschadigd
beschädigten
Rijbewijs probleem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Ik heb een blanco strafblad.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot